Les colònies per a nens amb diabetis són unes activitats organitzades per l’adc per tal de millorar l’aprenentatge i l’acceptació de la malaltia als nens amb diabetis d’entre 6-12 anys. Són unes colònies on es fan les activitats típiques i a més existeix un grup de personal sanitari i diatètic per ajudar l’autoaprenentatge i autonomia del nen amb diabetis.

Objectius

  1. Promoure l’autoestima i l’autonomia, així com potenciar la convivència i la solidaritat amb els companys
  2. Reforçar la capacitat per resoldre situacions conflictives produïdes per la diabetis (hipoglicèmies, cetonúries.etc..)
  3. Evidenciar la importància de l’augment de coneixements i habilitats per a la millora del control i per a una major participació en les activitats pròpies de l’edat.
  4. Destacar els efectes positius de l’exercici físic regular sobre el control metabòlic, així com els riscos d’una activitat mal programada.
  5. Iniciar els nens en diferents activitats lúdiques i esportives.

Personal
En aquestes colònies hi participen professionals de la medicina (diabetòlegs i pediatria), d’infermeria, de dietètica i nutrició i monitors d’activitats de lleure.
Dins de l’equip hi participen sempre diverses persones també amb diabetis.

Activitats
La major part de les activitats són les pròpies de les colònies, totes elles, però, supervisades per l’equip de professionals i complementades amb una línia educativa específica per a infants i joves amb diabetis, que s’adapta a les edats de cada grup.

Tot l’equip professional participa en les activitats de caràcter docent, amb l’objectiu de donar una formació integral i adaptada a totes les circumstàncies.