BOMBES D’INSULINA/ TERÀPIA ISCI:
La bomba d’insulina o infusor continu d’insulina és un petit dispositiu electrònic que funciona com un semi pàncrees artificial que segrega insulina de manera basal les 24h del dia i calcula la dosis puntual d’unitats d’insulina que es necessita durant els àpats, segons la quantitat d’hidrats de carboni que es vol ingerir, a través d’un catèter subcutani.
  • El principal avantatge d’aquesta teràpia enfront de la clàssica d’administració amb bolis és la possibilitat de programar i modificar la dosis basal en funció de les necessitats de cada pacient i en quantitats més petites.
  • Amb això es pretén una major optimització del tractament per obtenir millors controls i un alt grau de flexibilitat.
  • Reducció del nombre de punxades al dia, de 5 – 6 punxades diàries amb els bolis, a 2 setmanals per fer el canvi de catèter.
  • Reducció dels nivells HbA1c.
  • L’ús de l’ISCI suposa avantatges i millores demostrables a nivell de control, però arribar a aquest nivell de control també comporta una gran implicació i coneixement per part del pacient.
Si creieu que podeu estar interessats a utilitzar aquesta teràpia el primer és parlar amb el vostre endocrí, que us explicarà de forma més detallada les vostres opcions.
En aquest enllaç podràs veure les recomanacions per seleccionar pacients susceptibles per a l’ús de bombes d’insulina i a continuació tens un breu resum de les bombes d’insulina disponibles actualment:
           
MEDTRONIC 640GROCHE ANIMAS VIBEOMNIPOD670G PROPERAMENT
Primer bomba d’insulina connectada a un sensor de glucosa que para la infusió d’insulina quan detecta possible hipoglucèmia.
 Primera bomba que regula no només les Hipoglucèmies com la 640G de forma automàtica, sinó que també corregeix de forma automàtica les hiperglucèmies. Autoritzada majors de 14 anys i actualment només comercialitzada als EUA