Els campaments són una activitat organitzada a l’estiu durant el mes de Juliol amb la participació de dietistes, infermers, monitors i metges.

Estan organitzats en dos torns:

  • Campaments 1: Per a joves de 12-14 anys
  • Campaments 2: Per a joves de 15-17 anys

L’objectiu principal és realitzar uns campaments amb les activitats típiques i a més oferir una educació diabetològica i millorar l’acceptació de la malaltia. A més:

  1. Promoure l’autoestima i l’autonomia, així com potenciar la convivència i la solidaritat amb els companys
  2. Reforçar la capacitat per resoldre situacions conflictives produïdes per la diabetis (hipoglucèmies, cetonúries.etc..)
  3. Evidenciar la importància de l’augment de coneixements i habilitats per a la millora del control i per a una major participació en les activitats pròpies de l’edat.
  4. Destacar els efectes positius de l’exercici físic regular sobre el control metabòlic, així com els riscos d’una activitat mal programada.
  5. Iniciar els adolescents en diferents activitats lúdiques i esportives.

Personal
En aquests campaments hi participen professionals de la medicina (diabetòlegs i pediatria), d’infermeria, de dietètica i nutrició i monitors d’activitats de lleure.
Dins de l’equip hi participen sempre diverses persones també amb diabetis.

Activitats
La major part de les activitats són les pròpies dels campaments, totes elles, però, supervisades per l’equip de professionals i complementades amb una línia educativa específica per a infants i joves amb diabetis, que s’adapta a les edats de cada grup.
Tot l’equip professional participa en les activitats de caràcter docent, amb l’objectiu de donar una formació integral i adaptada a totes les circumstàncies.