contactar 
ADC - Associació de Diabètics de Catalunya
menú
Els pacients amb diabetis a Catalunya reclamen més informació i recolzament psicològic
21 de juliol de 2016


ADC presenta les conclusions de l'estudi sobre les necessitats de les persones amb diabetis i el servei que ofereixen les associacions de pacients a Catalunya:

  • Un 22% de les persones amb diabetis tipus 1 reclamen un major recolzament psicològic per afrontar la malaltia.

  • Gairebé un 30% de les persones amb diabetis tipus 2 consideren que necessiten millors instruccions per prevenir problemes futurs relacionats amb la diabetis.

  • La majoria dels entrevistats asseguren que les hipoglucèmies condicionen el control adequat de la diabetis.

L'Associació de Diabètics de Catalunya (ADC) ha presentat els resultats de "L'estudi sobre diabetis en experts i pacients", elaborat conjuntament amb SANOFI. L'estudi té com a objectiu mostrar la fotografia de les necessitats no cobertes de les persones amb diabetis a Catalunya, amb la finalitat de buscar millores a l'atenció rebuda i ampliar el coneixement dels serveis que actualment presten les associacions de pacients amb diabetis. Es tracta d'una eina per conèixer la opinió de les persones amb aquesta patologia i valorar les seves propostes.

De les respostes rebudes pels pacients destaca la necessitat de rebre un major suport psicològic per afrontar la patologia en aquelles persones amb diabetis tipus 1. De fet, aquesta és una de les necessitats no cobertes pels serveis sanitaris que més posen de manifest.

L'estudi també evidencia que el tipus de suport que més demanda aquest col·lectiu té a veure amb instruccions per prevenir problemes futurs relacionats amb la diabetis, així com una major informació sobre canvi d'hàbits en l'alimentació.

Pel que fa al control de la diabetis i el tractament amb insulina, cal destacar que existeix una demanda de més informació que permeti tenir un millor coneixement alhora d'ajustar la dosi d'insulina i explicacions més acurades que serveixin per entendre els efectes i beneficis que té la insulina en el cas dels tipus 2.

Tanmateix la majoria dels entrevistats consideren que les hipoglucèmies (baixades de glucosa per sota de la normalitat), els condicionen a l'hora de portar un control adequat de la malaltia. Cal destacar que la por a patir hipoglucèmies és el principal motiu que fa que les persones amb diabetis redueixin la dosi d'insulina que el seu metge els ha prescrit.

Un fet important a destacar relacionat amb les hipoglucèmies és que gairebé 2 de cada 3 persones amb diabetis tipus 2 (59,2%) no sap identificar-les.

Les visites a la infermera de referència succeeix cada tres mesos per a tots dos tipus de diabetis, encara que les persones amb diabetis tipus 2 presenten en general una freqüència major que les de tipus 1. Destacar que el 20% dels pacients comenta no tenir una infermera de referència per al tractament de la diabetis.

Segons es desprèn de l'estudi, les persones amb diabetis creuen molt necessari que la societat estigui més ben informada sobre aquesta patologia.

B>Muntsa Queralt, responsable de la relació amb els pacients amb diabetis de Sanofi, senyala que "és molt important que se segueixi treballant per difondre i informar la societat sobre aquesta malaltia. En l'enquesta més del 95% dels enquestats creuen que es molt necessari seguir fent aquesta tasca". També fa referència al gran interès que els enquestats mostren davant dels temes relacionats amb la innovació i en l'ús de les noves tecnologies per millorar la qualitat de vida dels pacients i comenta que des de Sanofi es té un compromís ferm amb la innovació i la recerca des defamés de 90 anys.

Entre els canals que els enquestats utilitzen per estar informats, destaquen els metges, infermeres i endocrins. A través d'ells s'informen sobre els avanços i noves tecnologies relacionades amb la diabetis. Però també a través de les associacions de pacients ja que el coneixement de les associacions de diabètics és elevat entre els entrevistats. L'associació més coneguda és l'Associació de Diabètics de Catalunya (ADC).

Precisament la darrera part de l'estudi es centra en la investigació dels serveis que ofereixen les associacions de pacients. Els entrevistats manifesten que els principals objectius i reivindicacions que hauria de perseguir passen per una major inversió en recerca i noves tecnologies, així com una major educació i formació en diabetis.

Xavier Bosch, President de l'Associació de Diabètics de Catalunya (ADC), senyala que ha estat un estudi molt interesant per saber què opina la gent sobre l'associació i conèixer les necessitats no cobertes de les persones que viuen amb la diabetis. Assenyala tres punts en que l'ADC ha de ser forta "som un grup d'autoajuda, formem i informem i sóm un grup de pressió". Recalca que l'ADC es l'interlocutor amb la Generalitat de Catalunya i insisteix que cal una inversió a llarg termini per part de l'administració per aconseguir resultats positius 10 o 15 anys.

Bosch també ha comentat les reivindicacions que s'han dut a terme al llarg de la vida de l'ADC, com per exemple, la lluita per aconseguir que les tires reactives i les bombes d'insulina fossin finançades. Actualment l'associació lluita per aconseguir la inclusió dels medidors continus de glucosa en el finançament públic.

També comenta que estan molt contents d'anunciar que l'any vinent l'entitat farà 25 anys de la seva creació i s'esperen nous canvis i millores.

En Carles Regordosa, com a pacient amb diabetis tipus 1 , comenta que la necessitat del suport psicològic sobre tot en l'inici de la diabetis és molt important, ja que "es tracta d'una malaltia crònica i has de passar el dol per acabar acceptant-la. És una patologia diària i es molt important comptar amb algú a qui explicar les teves pors i les teves inquietuds". Recalca la importància d'una bona alimentació, activitat física i un bon tractament farmacològic. Actualment una persona amb diabetis no té cap impediment, pot fer qualsevol cosa, però és basic rebre una bona educació en la diabetis, és molt necessari estar ben informats i aconseguir viure amb la diabetis i no per lan diabetis.Sobre ADC

L'Associació de Diabètics de Catalunya, és una entitat nascuda l'any 1992 arrel de la unió de 9 associacions d'arreu del territori de Catalunya. L'ADC és una entitat que reuneix tant a persones amb diabetis com a tutors de nens diabètics, familiars i col·laboradors sensibilitzats per algun motiu amb els problemes que deriven d'aquesta carència. La finalitat principal és l'ajuda i la defensa de la persona amb diabetis. http://www.adc.cat


President de l'Associació de Diabètics de Catalunya: Xavier Bosch
Representant de Sanofi: Montserrat Queralt
Representant dels pacients: Carles Regordosa

Per més infromació: Anna Bernabeu
comunicacio@adc.cat – 93 451 36 76 – 646 69 27 28

Ampliar Imatge Ampliar Imatge Ampliar Imatge Ampliar Imatgenota de premsa
(en format .PDF)
versión en españolCrèdits
gif" NAME="cre" WIDTH=11 HEIGHT=11 BORDER=0 HSPACE=5 VSPACE=5 ALIGN="right" ALT="Crèdits">