contactar 
ADC - Associació de Diabètics de Catalunya
menú
L'Associació de Diabètics de Catalunya demana al Departament de Salut que inclogui els mesuradors continus de glucosa com una prestació pública
29 de juliol de 2016


Des de l'Associació de Diabètics de Catalunya, es té constància que l'ICS-Institut Català de la Salut està preparant un nou concurs per al subministrament de tires reactives per mirar la glucèmia que s'hauran de distribuir a travès dels seus centres.

L'ADC espera que en aquest nou concurs es segueixin ofertant les 10 referències en tires que es van aprovar en l'anterior concurs i que aquestes es puguin obtenir a tots els centre de l'ICS. De la mateixa manera es demana específicament que es tinguin en compte les noves tecnologies a l'hora d'elaborar aquest concurs i en aquest sentit que s'introdueixin els Mesuradors Continus de Glucosa (MCG). El MCG pemet mesurar la glucèmia sense extreure sang per dipositar-le en una tira reactiva, però, actualment, el cost recau directament en el pacient.

L'ADC està convençuda que l'entrada d'aquesta nova tecnologia al sistema públic facilitarà la baixada de preu de la tecnologia anterior (glucòmetre+tires), de forma que es millorarà el servei i s'optimitzaran els recursos públics, fent la seva incorporació cost-efectiva.

Així mateix, aquesta nova opció terapèutica no s'afegeix a l'anterior sinó que la substitueix i la nova despesa en MCG comportarà un descens immediat i radical en lús de les tires reactives.

És per fer front a aquesta demanda creixent que l'ADC, un cop més, ha facilitat la presentació de queixes dels seus socis a l'administració sanitària. Avui mateix 150 queixes individuals han estat presentades a l'ICS per l'associació en nom dels socis per demanar la incorporació del MESURADOR CONTINU DE GLUCOSA al CatSalut. Un cop més, l'associacionisme dóna veu al ciutadà i ens porta a fer més forta aquesta reivindicació creixent per millorar la qualitat de vida del ciutadà i en aquest cas concret del pacient.

L'ADC espera seguir mantenint contacte amb l'Hble. Sr. Antoni Comín, Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, a qui avui mateix li ha enviat una carta parlant d'aquest tema, així com també amb el Sr. David Elvira, Director del Servei català de la Salut.


Xavier Bosch i Garcia

Ampliar Imatge



nota de premsa
(en format .PDF)




versión en español



Crèdits