contactar 
ADC - Associació de Diabètics de Catalunya
menú
Posicionament de la Sociedad Española De Diabetes (SED) sobre l'accés de les persones amb Diabetis als llocs de treball


Desafortunadament, la persones amb diabetis encara poden sofrir discriminació laboral derivada de la falsa percepció que les persones amb diabetis tenen un menor rendiment o major absentisme. No obstant això, aquestes apreciacions són històriques i reflectien les limitacions dels tractaments i de la seva adaptació a les necessitats relacionades amb l'activitat laboral.

En els últims anys s'han produït grans avanços en els sistemes de control i en el tractament de la diabetis, la qual cosa facilita en gran manera mantenir un control adequat fins i tot en situacions en les quals puguin existir certes dificultats logístiques. Per això, considerem que en l'actualitat:

1. Les persones amb diabetis no han de ser discriminades en el seu accés als llocs de treball, ja que en la gran majoria dels casos poden desenvolupar pràcticament qualsevol labor professional de la mateixa forma que una persona sense diabetis.

2. De forma idèntica a les persones sense diabetis, la no idoneïtat per exercir qualsevol tipus de treball ha de tenir una justificació objectiva i no basar-se en l'existència de limitacions derivades de la malaltia per si mateixa. En conseqüència, abans de decidir la idoneïtat o no d'una persona amb diabetis per a un determinat lloc de treball, cada cas hauria de ser valorat individualment. En les persones amb diabetis, a més de les aptituds necessàries per a l'acompliment de l'activitat i d'altres problemes de salut diferents, ha de considerar-se el grau de control de la diabetis, l'existència de complicacions i uns altres múltiples factors en relació amb la seva malaltia, aportant els informes mèdics i els reconeixements mèdics que s'indiquin.


Madrid, desembre 2016

veure document
(en format .PDF)
versión en español
Crèdits