Actualment estem en un canvi de paradigma molt important gràcies a al ús de les noves tecnologies aplicades a gestió de la diabetis. 
En aquest apartat trobareu informació de diferents sistemes que faciliten i milloren el control com són les bombes o els sistemes de medició en líquid intersticial.

BOMBES D’INSULINA/ TERAPIA ISCI:
La bomba d’insulina teràpia amb ISCI és un petit dispositiu electrònic que funciona com un semi pàncrees artificial que segrega insulina de manera basal les 24 h del dia, però aquest tractament ha de ser reforçat amb dosis d’insulina cada vegada que es menja, d’acord amb la quantitat d’aliments que es vol ingerir.
El subministrament d’insulina es fa a partir d’una petita bomba que injecta les dosis d’insulina al teixit subcutani a partir d’un catèter que es canvia cada 3 dies.

Les bombes d’infusió actuals incorporen programes que ajuden a calcular les dosis més adequades en funció de la glucèmia del moment, els carbohidrats que es prendran i considerant els factors personals que el metge assigna a cada usuari.
El principal avantatge d’aquesta teràpia enfront de la clàssica d’administració amb bolis és la possibilitat de programar i modificar la dosi basal en funció de les necessitats de cada pacient i en quantitats més petita. Amb això es pretén una major optimització del tractament per obtenir millors controls i un alt grau de flexibilitat. A més, permet disminuir el nombre de punxades al dia.
L’ús del ISCI suposa avantatges i millores demostrables a nivell control, però arribar a aquest nivell de control també comporta una gran implicació i coneixement per part del pacient.
Si creieu que podeu estar interessats a utilitzar aquesta teràpia el primer és parlar amb el vostre endocrí, que us explicarà de forma més detallada les vostres opcions.
En aquest enllaç podràs veure les recomanacions  per seleccionar pacients susceptibles per a l’ús de bombes d’insulina i a continuació tens un breu resum de les bombes d’insulina disponibles actualment:

ROCHE

ACCU-CHEK INSIGHT

Manual Roche

 

NOVALAB

ANIMAS VIBE

Manual Novalab

 

MEDTRONIC

MINIMED 640G CON SMARTGUARD

Manual MEDTRONIC

 


 

MEDIDORS DE GLUCOSA EN LÍQUID INTERSTICIAL:

Aquest tipus de medidors de glucosa, a diferència dels mesuradors convencionals de glucosa o glucòmetres que ens donen valors de glucosa en sang cada cop que ens punxem els dits,  ens donen valors de glucosa en líquid intersticial.

El sensor pot col·locar-se en l’abdomen, natja o braç segons recomanacions de cada fabricant.

El seu principal avantatge és que les mesures són contínues mostrant infintits punts i per tant, pot veure les dades en forma de corba completa. A més, aquests valors inclouen tendències per saber si la glucosa està en pujada o baixada, la qual cosa permet preveure i actuar en moltes de les possibles situacions d’hipoglucèmia o hiperglucèmia per tal de corregir aquesta variabilitat glucèmica.

Per altre banda ens permet conèixer millor el comportament de la nostra glucèmia tant en el nostre dia a dia, com en situacions puntuals. Mai acaben substituint els controls en sang però ens donaran molta informació addicional pel maneig de la malaltia.

Estan formats per un sensor amb un filament que queda inserit sota la pell i tenen una vida mitjana segons el model d’entre 6-14 dies, un transmissor que emet un senyal en funció dels valors de glucosa i un receptor on el pacient pot visualitzar de forma contínua la glucosa (Mesurador Continu) i afegir alarmes o cada vegada que decideixi (Mesurador Flax). Alguns d’aquests sensors a més van conectats amb bombes d’insulina i en el cas concret de la Minimed 640G de Medtronic el sensor connecta amb la bomba permetent la parada predictiva de la mateixa en cas de possible hipoglucèmia, estem parlant d’un avançat sistema integrat.

Actualment tenim accés als següents models:

MEDIDOR FLASH DE GLUCOSA

  • ABBOT

FREESTYLE LIBRE

 


 

 MEDIDORES CONTINUOS DE GLUCOSA

  • NOVALAB

 DEXCOM G4/G5 

  • MEDTRONIC

GUARDIAN CONNECT

ENLITE – SMARTGUARD MINIMED 640G


 

 

QUÈ ÉS NIGHTSCOUT PROJECT? :

És una iniciativa de DIY (Do it yourself) desenvolupada pels mateixos pacients. El seu principal objectiu és que qualsevol usuari d’un mesurador continu o mesurador flaix de glucosa pugui pujar aquestes dades al núvol amb la finalitat que, tant ells com qualsevol persona del seu entorn, pugui controlar els seus nivells de glucosa de manera remota des de qualsevol mòbil, ordinador o dispositiu connectat a internet.
Aquest projecte segueix millorant i s’actualitzen contínuament gràcies a les aportacions que de manera desinteressada comparteixen a la seva pàgina web NIGHTSCOUT PROJECT on podràs trobar tota la informació sobre aquest tema. També pots localitzar-los a través del seu facebook: Nightscout Espanya.