MEDIDORS DE GLUCOSA EN LÍQUID INTERSTICIAL
Aquest tipus de medidors de glucosa, a diferència dels mesuradors convencionals de glucosa o glucòmetres que ens donen valors de glucosa en sang cada cop que ens punxem els dits,  ens donen valors de glucosa en líquid intersticial. El sensor pot col·locar-se en l’abdomen, natja o braç segons recomanacions de cada fabricant.
  1. El seu principal avantatge és que les mesures ens mostren infintits punts i per tant, podem veure les dades en forma de corba completa i ens indiquen la tendència per saber si la glucosa està en pujada o baixada, la qual cosa permet preveure i actuar en moltes de les possibles situacions d’hipoglucèmia o hiperglucèmia per tal de corregir aquesta variabilitat glucèmica.
  2. Per altre banda ens permet conèixer millor el comportament de la nostra glucèmia tant en el nostre dia a dia, com en situacions puntuals.
  3. Mai acaben substituint els controls en sang, però ens donaran molta informació per garantir un millor control i gestió de la diabetis.
  4. Estan formats per un sensor amb un filament que queda inserit sota la pell, i tenen una vida mitjana segons el model d’entre 6-14 dies; un transmissor que emet un senyal en funció dels valors de glucosa; i un receptor on el pacient pot visualitzar de forma contínua la glucosa (Mesurador Continu) i afegir alarmes o cada vegada que decideixi (Mesurador Flash).
  5. Alguns d’aquests sensors a més van conectats amb bombes d’insulina i en el cas concret de la Minimed 640G de Medtronic el sensor connecta amb la bomba permetent la parada predictiva de la mateixa en cas de possible hipoglucèmia. Sistema integrat.

Actualment tenim accés als següents models:

FREE STYLE LIBREDEXCOMGUARDIAN CONNECTENLITE SMARTGUARD
 
 
 

Protocol accés al sistemes de Monitoratge continu de glucosa – CatSalut 1 de Juliol 2018