Compartir aquest contingut ↓

Des de l’ADC hem preguntat al Departament d’Educació respecte de l’autorització a firmar que esteu rebent les famílies durant aquests dies anomenada de l’Atenció a l’alumnat amb necessitats especials de salut als centres educatius.

Ens comenten que amb l’objectiu de seguir treballant pel programa d’atenció a l’alumnat amb necessitats especials de salut als centres educatius en coordinació amb el Departament de Salut, s’ha demanat als centres educatius actualitzar les dades dels alumnes amb complexitats de salut que hi ha a les aules perquè des de Salut puguin intervenir amb més intensitat a partir del proper curs 21-22.

Segons la classificació de grups de complexitats que ens ha traslladat el Departament de Salut, hi ha un grup específic per l’alumnat amb diabetis, que és el que cal que marquin els centres amb alumnat que tinguin necessitat de suport vinculat a la diabetis quan omplin el formulari: diabetis no controlades, alumnat que no té prou autonomia i d’altres situacions que puguin preveure on cal el suport per part de Salut.

En aquest sentit, també s’ha adjuntat una autorització que la família de l’alumnat amb necessitats de salut ha d’emplenar i confirma que la família està d’acord en compartir dades amb el Departament de Salut per l’atenció del seu fill o filla al centre educatiu.

Un cop enviat el formulari, la direcció del centre es posarà en contacte amb el CAP de referència per la coordinació de cada cas. El servei d’infermeria corresponent del CAP de referència, serà l’encarregat de determinar la necessitat i el grau de suport que requereixen els i les alumnes amb situacions complexes de salut, aquest suport pot suposar l’atenció directa per part de la infermera referent quan sigui necessari o la formació corresponent als professionals del centre educatiu (monitors de suport).