Compartir aquest contingut ↓

En motiu de la diada de Sant Jordi, l’Associació de Diabetis de Catalunya obre un concurs per premiar els millors relats curts sobre diabetis

Concurs de realts de sant jordi sobre diabetisRequisits i procediment:

És una participació oberta a nens/es de 6 a 12 anys.

Els relats s’han de presentar via correu a adc@adc.cat abans del 17 d’abril, posant a l’assumpte “Concurs relats Sant Jordi” mitjançant un document Word on aparegui l’autor/a de l’escrit, el correu electrònic, un telèfon de contacte i l’edat.

L’ADC es reserva el dret de proclamar el concurs desert en funció de criteris editorials com puguin ser la qualitat dels textos o per ser inadequats per motiu de gènere, discriminació o d’altres que puguin ferir la sensibilitat del lector/ la lectora.

Ser guanyador/a en aquest concurs pressuposa l’autorització per part de l’autor/a guanyador/a i dels seus pares/tutors, de publicar l’obra a les xarxes socials i al web de l’ADC indicant-se a part del relat exposat, el títol de l’obra i el nom i primer cognom de l’autor/a (aquest últim, si es vol).

Requisits a complir pels textos:

Els relats hauran de tenir un màxim de 500 paraules i el text ha de parlar sobre la diabetis.

Premis:

L’ADC donarà a conèixer els cinc guanyadors a partir del 20 d’abril i es publicaran els contes o relats guanyadors pel dia de Sant Jordi.

Es contactarà amb el guanyador/ la guanyadora via email comentant com es realitzarà el lliurament del premi.

Premi: llibre original de Crea i escriu elaborat per Galera, producte oficial del FC Barcelona amb més de 50 adhesius i làmines per dibuixar.

Nombre de possibles guanyadores: 5 persones.

Concurs de relats de Sant Jordi sobre diabetis

Cessió dels drets:

L’acceptació del premi pressuposa la cessió gratuïta a favor de l’ADC del dret de reproducció per part de l’autor/a dels relats presentats; drets dels que farà ús l’ADC d’acord amb la normativa vigent en matèria de drets d’autor i protecció de dades. L’enviament del conte pressuposa el consentiment de dades i el permís de publicació del conte (si fos el cas).

Jurat:

El jurat està compost per un màxim de 5 persones sòcies voluntàries (que no participen en el concurs).

Protecció de dades:

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals, l’informem que les seves dades formen part d’un fitxer responsabilitat de l’Associació de Diabètics de Catalunya sent tractades amb la finalitat de donar servei al concurs de Sant Jordi en el que vostè participarà enviant els contes.

Així mateix, li comuniquem que pot exercitar en el seu cas la baixa de la inscripció dirigint-se a l’Associació de Diabètics de Catalunya a la següent direcció: C/ Consell De Cent, 143, 1º, 3ª, 08015, Barcelona.