Durant els mesos d’estiu les delegacions de l’ADC poden variar el seu horari habitual d’atenció al pacient*: Serveis Centrals - Barcelona: tancada del 10 al 23 d'agost (ambdós dies inclosos). Comarques Gironines: tancada durant tot el mes d'agost. L'Hospitalet:...