Moltes famílies, escoles i inclús treballadors/es socials dels CAP's ens han trucat per resoldre dubtes respecte a com està la situació de trobar un acompanyament per a les sortides escolars d'aquest any. Segons el Departament d'Educació: Les escoles amb alumnat amb...