Compartir aquest contingut ↓

En el protocol sobre gestió de casos de Covid-19 s’exposa que les infermeres de referència dels centres són la figura rellevant a l’hora de donar resposta i assessorament segons les necessitats de l’alumnat. Concretament diu: “les infermeres de referència dels centres educatius (que ja són referents als centres educatius per a temes de salut, ja sigui en el marc del programa Salut i Escola o en el programa de vacunacions) seran les professionals encarregades de resoldre o vehicular tots els dubtes relatius a la COVID-19 que sorgeixin als centres educatius. La direcció de cada centre educatiu disposarà d’un telèfon i/o adreça de contacte de la infermera referent. Les infermeres rebran una formació complementària en tots els aspectes relacionats amb la COVID-19 i els protocols de l’àmbit educatiu per part de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Així mateix, tant els centres educatius com les seves infermeres de referència disposaran d’un telèfon i adreça electrònica de contacte de la pròpia Agència de Salut Pública de Catalunya per a traslladar-hi les qüestions que hagin quedat pendents de resoldre.”

Per tant, davant de qualsevol dubte de portar o no l’alumne en cas de diabetis, s’ha de contactar amb el centre educatiu, exposar la seva situació particular i demanar dit telèfon d’infermeria.

Canal Salut – Preguntes i respostes

Com funciona el tema de les vetlladores?

Com funciona el tema de les vetlladores?

L'escola detecta que té un infant amb necessitats educatives especials. L'EAP (Els EAP són equips d’assessorament i orientació psicopedagògic que donen suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació amb els...