Compartir aquest contingut ↓

En el protocol sobre gestió de casos de Covid-19 s’exposa que les infermeres de referència dels centres són la figura rellevant a l’hora de donar resposta i assessorament segons les necessitats de l’alumnat. Concretament diu: “les infermeres de referència dels centres educatius (que ja són referents als centres educatius per a temes de salut, ja sigui en el marc del programa Salut i Escola o en el programa de vacunacions) seran les professionals encarregades de resoldre o vehicular tots els dubtes relatius a la COVID-19 que sorgeixin als centres educatius. La direcció de cada centre educatiu disposarà d’un telèfon i/o adreça de contacte de la infermera referent. Les infermeres rebran una formació complementària en tots els aspectes relacionats amb la COVID-19 i els protocols de l’àmbit educatiu per part de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Així mateix, tant els centres educatius com les seves infermeres de referència disposaran d’un telèfon i adreça electrònica de contacte de la pròpia Agència de Salut Pública de Catalunya per a traslladar-hi les qüestions que hagin quedat pendents de resoldre.”

Per tant, davant de qualsevol dubte de portar o no l’alumne en cas de diabetis, s’ha de contactar amb el centre educatiu, exposar la seva situació particular i demanar dit telèfon d’infermeria.

Canal Salut – Preguntes i respostes