Compartir aquest contingut ↓

En el protocol sobre gestió de casos de Covid-19 s’exposa que les infermeres de referència dels centres són la figura rellevant a l’hora de donar resposta i assessorament segons les necessitats de l’alumnat. Concretament diu: “les infermeres de referència dels centres educatius (que ja són referents als centres educatius per a temes de salut, ja sigui en el marc del programa Salut i Escola o en el programa de vacunacions) seran les professionals encarregades de resoldre o vehicular tots els dubtes relatius a la COVID-19 que sorgeixin als centres educatius. La direcció de cada centre educatiu disposarà d’un telèfon i/o adreça de contacte de la infermera referent. Les infermeres rebran una formació complementària en tots els aspectes relacionats amb la COVID-19 i els protocols de l’àmbit educatiu per part de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Així mateix, tant els centres educatius com les seves infermeres de referència disposaran d’un telèfon i adreça electrònica de contacte de la pròpia Agència de Salut Pública de Catalunya per a traslladar-hi les qüestions que hagin quedat pendents de resoldre.”

Per tant, davant de qualsevol dubte de portar o no l’alumne en cas de diabetis, s’ha de contactar amb el centre educatiu, exposar la seva situació particular i demanar dit telèfon d’infermeria.

Canal Salut – Preguntes i respostes

Acompanyament en els casos oberts denegats de CUME

Acompanyament en els casos oberts denegats de CUME

Us informem que per abordar la problemàtica existent que s’ha detectat a l’hora de sol·licitar la prestació CUME d’algunes famílies membres de l’ADC, s’ha arribat a l’acord de què es puguin traslladar tots aquells casos oberts denegats ,a través d’AMAT (la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo), qui analitzarà els casos de manera individualitzada per determinar si el cas tindria dret a ser concedit.