Compartir aquest contingut ↓

El Servei Nacional de Salut finança el glucagó nasal, Baqsimi®, en casos concrets

  • Quines són les condicions de prescripció?

Baqsimi® està indicat per al tractament de la hipoglucèmia greu en adults, adolescents i infants de 4 anys o més amb diabetis mellitus. És un medicament subjecte a prescripció mèdica.

  • Quines són les condicions de finançament?

El finançament de Baqsimi® pel Servei Nacional de Salut (SNS) està restringit únicament a aquells pacients que compleixen uns requisits d’acord amb el visat d’inspecció, que són:

  • Pacients menors de 18 anys,
  • en tractament amb insulina i
  • amb alt risc d’hipoglucèmia greu amb pèrdua de consciència.

El metge prescriurà un sol envàs per pacient, sent necessària la valoració mèdica per prescriure els següents, per tal de conèixer la situació clínica del pacient en relació a les hipoglucèmies greus amb pèrdua de consciència. A l’efecte de l’autorització del visat es prendran en consideració els episodis previs de pèrdua de consciència per hipoglucèmies.

  • Quines són les condicions de conservació?

Baqsimi® té una vida útil de 24 mesos. No requereix refrigeració, encara que es pot refrigerar entre els 2°C i 8°C o congelar (no menys de -20°C) fins a 24 mesos (al llarg de la seva vida útil). Baqsimi® pot estar exposat a temperatures de fins a 30°C i pot tolerar temperatures encara més altes per poc temps.

  • És necessari inhalar Baqsimi®?

No, Baqsimi® s’absorbeix passivament al nas i es pot administrar a algú que està inconscient.

  • Baqsimi® funcionarà en algú que té un refredat o congestió nasal?

En principi, el seu funcionament no es veu afectat per un refredat o congestió.

  • Quina és la dosificació?

Una dosi única de 3 mg de Baqsimi® funciona per a totes les persones de 4 anys en endavant.