Compartir aquest contingut ↓

En data 2 de juny el govern de la Generalitat elimina com a causa d’exclusió per accedir a la funció pública la diabetis mellitus amb l’objectiu “d’evitar qualsevol discriminació per motius de salut” en l’accés al treball i “garantir la igualtat d’oportunitats”.

Pel que fa als mossos d’esquadra, bombers, agents rurals i personal penitenciari “també s’eliminen com a causa d’exclusió genèrica, tot i que es mantenen limitacions per a la diabetis mellitus, la psoriasi i la infecció per VIH en casos concrets que puguin comportar riscos en el desenvolupament de les tasques pròpies del cos específic”.

Nota de premsa

Més informació a la nostra notícia publicada en data 25 de març