Compartir aquest contingut ↓

A l’ADC hem volgut realitzar la consulta de seguiment de la tornada a l’escola al Programa de Salut Materno-Infantil, al Departament d’Educació i a la Societat Catalana de Pediatria.

En relació amb l’obertura de les escoles i la possible repercussió en infants amb malalties endocrinològiques, ens transmeten els consells següents:

– El de continuar aplicant mesures d’higiene a l’escola, disminuir ràtio professor/alumne i també reforçar les mesures de control personal: esquema de vacunació complet tant en els infants com en els professors.

– Diferents societats científiques i grups d’estudi avalen que els infants amb diabetis no es contagien més sovint ni amb més gravetat que els que no en tenen. El problema dels infants amb diabetis, així com dels que pateixen altres patologies endocrinològiques amb ús de corticoides crònics, és que la febre descompensa la seva malaltia de base.

– Aquests pacients ja tenen les seves recomanacions específiques en situacions de malaltia, que són facilitades pels especialistes que els segueixen.

– És molt important, en aquest sentit, afavorir l’aplicació de mesures generals per a tots els infants i no discriminar els pacients amb patologia crònica, que ja tenen les seves recomanacions i tractaments de bases específics; els professionals de les diferents especialitats sempre hem lluitat per millorar la seva qualitat de vida. L’escola i les activitats extraescolars tenen un paper fonamental no tan sols en l’aprenentatge, sinó també en el desenvolupament emocional i social dels infants i adolescents.

– Els pacients amb aquestes patologies no han de deixar d’acudir als centres hospitalaris per por del contagi en el cas de presentar símptomes de descompensació de la malaltia, ja que s’han vist, com a efecte col·lateral de la pandèmia, descompensacions per cetoacidosi diabètica greu per retard en la consulta.