Compartir aquest contingut ↓

La IDF Europe (International Diabetes Federation) participa actualment en cinc projectes finançats per la UE per garantir que la veu de les persones amb diabetis estigui representada al llarg del projecte: des del desenvolupament fins a la promoció i la difusió dels resultats.

Ja que l’ADC col·labora a nivell europeu amb la IDF, ens proposen si alguna persona amb diabetis tipus 2 voldria col·laborar directament amb la IDF Europe (voluntàriament i amb el reemborsament de les despeses que puguin sorgir, per exemple, per a assistir a reunions a altres països).

Actualment, es busquen persones amb diabetis tipus 2 per a dos projectes:

  • H₂0 Health outcomes observatory – Per a aquest projecte es busquen persones de Països Baixos, Àustria, Alemanya i Espanya (Catalunya).
  • Trials@home – Per a aquest projecte es busquen persones de qualsevol país de la Unió Europea.

La IDF oferirà més detalls dels projectes i proporcionarà més informació / formació al respecte.

Si estàs interessat, escriu a idfeurope@idf-europe.org