Compartir aquest contingut ↓

La Generalitat promou hàbits alimentaris saludables entre la població infantil i això inclou per tant, als menjadors escolars on tot infant té dret a assistir per alimentar-se.

En cas de negar l’assistència al menjador d’un nen/a amb l’excusa de la diabetis o, que existeixi una problemàtica que impedeixi un bon control de la diabetis a raó de l’alimentació que s’ofereix; l’escola hauria d’intervenir i solucionar-ho.

Existeix el Programa de Revisió de Menús Escolars a Catalunya (PReME) fruit d’un conveni entre els departaments de Salut i Ensenyament que ofereix als centres educatius de Catalunya la revisió de la programació de menús que se serveixen als menjadors escolars, amb l’elaboració d’un informe amb suggeriments per millorar la qualitat de l’oferta.

En el marc del PReME s’editen publicacions i altres recursos divulgatius que també s’adrecen a les famílies, als professionals sanitaris, a la comunitat educativa i als serveis de restauració escolar, per promoure hàbits alimentaris saludables entre la població infantil.

Es poden rebre informes d’un equip de dietistes-nutricionistes de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) amb suggeriments per millorar, si escau, la qualitat global de la programació de menús.

A part, l’Associació de Diabetis de Catalunya posa a disposició dels que ho requereixin del sector educatiu i el de menjadors, assessorament especialitzat amb recomanacions per tal que es contribueixi a garantir l’equilibri i la idoneïtat de la programació en cas de diabetis.

En cas que sorgeixi qualsevol incidència al respecte es pot trucar al telèfon de serveis centrals de l’ADC o escriure un correu a adc@adc.cat explicant el cas i nosaltres, gestionarem la problemàtica.