Compartir aquest contingut ↓

Des de l’ADC estem col·laborant amb l’equip de treball per incorporar les dades generades pels ciutadans amb diabetis al Sistema Sanitari Català a través de la futura plataforma mConnecta.

La plataforma mConnecta vol crear una solució tecnològica que permetrà integrar en el procés assistencial solucions de mobilitat, contribuint a la necessària transformació que ha d’afrontar el sistema sanitari i social català, donant suport als objectius i línies estratègiques.

mConecta permetrà que:

  • Els professionals puguin recomanar elements de mobilitat als seus pacients a través de la seva estació de treball.
  • Les dades generades per aquestes aplicacions siguin integrades dins la Història Clínica del Pacient.
  • Tots els components mòbils utilitzats han d’haver superat un procés de validació i homologació que garanteix fiabilitat en el seu ús i aporta confiança als usuaris.
  • La plataforma de mobilitat permet fer el seguiment en temps real del pacient.
  • Les dades de la plataforma poden ser utilitzades per a realitzar recerca amb aplicabilitat al sistema.

Actualment, tot i no estar operatiu, es troba en una fase molt avançada.Estrategia TIC departament de Salut

mConnecta millorarà la comunicació fent, entre d’altres, que es puguin fer visites no presencials, creant més agilitat per la possibilitat d’un seguiment més continuo, tractant pacients i creuant informació a l’instant.

mConnecta serà un facilitador amb el seguiment del pacient en modus virtual començant inicialment pels pacients tipus 1 connectant-se la informació a través de tres visors: el de l’administració, el del professional en salut i el del propi ciutadà amb diabetis i lligant-se, a més, amb d’altres dades i factors com el del risc cardiovascular, la retinopatia, etc.

A punt, per tant, d’un nou aparador per fomentar el benestar de la ciutadania amb diabetis mitjançant l’ús de la tecnologia mòbil.