Compartir aquest contingut ↓

Des de l’ADC estem pendents de l’actualització de les convocatòries de les proves selectives de personal funcionari, estatutari i laboral, en ordre a eliminar certes causes mèdiques d’exclusió en l’accés a l’ocupació pública (per exemple cossos de mossos d’esquadra, bombers i agents rurals).

Des de la Generalitat es considera que “l’existència de causes d’exclusió mèdica en les convocatòries d’accés a aquests cossos és un exercici de responsabilitat envers a la ciutadania per garantir les millors condicions en la seva atenció, i es pretén minimitzar el risc per la salut del personal públic i per a terceres persones. Per tant, únicament s’ha de limitar l’accés a l’ocupació pública en aquelles situacions en les que no és possible assolir o garantir el control de la malaltia per al propi interessat i que pugui afectar a la ciutadania.”

Amb el futur nou acord de govern, s’eliminaria la diabetis de les causes d’exclusió mèdica per a l’accés a l’ocupació pública, de manera que es podria aplicar aquesta mesura a totes les convocatòries de proves selectives de personal funcionari, estatutari i laboral, que es convoquin adaptant-les a l’evidència científica en el moment de la convocatòria, subjectes al dictamen de l’òrgan facultatiu corresponent i sens perjudici de la superació de les proves selectives en cada cas.

Aquest acord serviria per “limitar les causes d’exclusió mèdica exigibles en totes les convocatòries de proves selectives de cossos i forces de seguretat de la comunitat amb el redactat següent”:

“Queden exclosos els pacients amb diabetis mel·litus tipus 1 i els pacients amb diabetis mel·litus tipus 2 en tractament amb insulines, aquells que tinguin complicacions micro i/o macro angiopàtiques avançades, que dificultin l’adequat compliment de les tasques, o un control insuficient (hemoglobines glucosilades en el darrer any per sobre de 8 %).”

*Aquesta exclusió inclou a cossos de mossos d’esquadra, bombers i agents rurals. En els cossos penitenciaris sí s’accepten tots els tipus de diabetis.

La resta de casos, per tant, s’entén que estarien inclosos per a poder fer les proves selectives de personal sense cap impediment de tipus mèdic.

Tan bon punt estigui aprovat l’acord de govern, ho comunicarem a través del nostre portal web. Des de la Generalitat no ens comuniquen la data exacta, però ens diuen que serà en breu.

Descarregar PDF