Compartir aquest contingut ↓

  • Tinc diabetis, soc persona de risc?

Dintre del col·lectiu amb diabetis cal diferenciar entre les persones que tenen bon control i no tenen complicacions, i les persones amb mal control i patologies associades, que sí tenen un risc més alt i que, per tant, hauran d’extremar les precaucions.

  • Si tinc diabetis, he d’anar a treballar?

Tenint en compte la resposta anterior, les persones amb bon control sí podrien anar a treballar, tenint present les normes d’higiene i que durant aquests dies amb canvis de rutina hauran de fer-se controls més sovint i també estar ben hidratades. En qualsevol cas, es recomana fer teletreball en la mesura del possible.

Més informació

– Canal Salut: consells generals per tornar a la feina

– Ministerio de Sanidad: Buenas prácticas en los centros de trabajo [11 abril]

– Ministerio de Sanidad: Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 [8 abril]

  • Tinc una visita mèdica programada, podré assistir?

La recomanació és no assistir als centres mèdics. “Si, durant aquest període de confinament, teniu programada alguna visita de seguiment de la diabetis, contacteu amb el centre assistencial per veure si és possible fer-la de forma virtual o telefònica”.

El Servei d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital Clínic de Barcelona fa les visites programades via telefònica. La Unitat de Diabetis de l’Hospital Sant Joan de Déu realitza totes les visites programades de manera telemàtica (per telèfon). Els pacients de la Unitat de Diabetis rebran un SMS informant-los d’aquest canvi.

El Servei d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova ha posat a disposició dels seus pacients una adreça de correu electrònic per a dubtes i consultes no urgents: sein.lleida@gmail.com. La persona que fa la consulta hauria de posar el seu nom i el del seu endocrinòleg a l’assumpte del correu.

  • Puc sortir al carrer per caminar?

La recomanació és no sortir al carrer en la mesura del possible. Per tal de suplir-ho es poden fer exercicis a casa. A través de les xarxes socials estan apareixent moltes iniciatives d’aquest tipus, com ara @campamentodiabetil a Instagram, també pots recórrer als portals web habituals com diabetes a la carta.

  • Què passa si tinc diabetis i emmalalteixo?

Com davant de qualsevol altra infecció, els valors de glucosa augmentaran i també la necessitat de prendre líquids abundants

Realitzeu autoanàlisi de glucosa, en especial si els valors de glucosa augmenten.

Assegureu-vos que disposeu de medicació suficient i de materials de control al domicili.

Si presenteu símptomes com febre alta, tos i dificultat per respirar contacteu amb l’aplicació StopCovid19Cat. També amb l’equip assistencial, i si no és possible o en situació d’urgència amb el 061.

Informació del Departament de Salut de la Generalitat

Tot i les recomanacions genèriques, en cas de dubte es recomana consultar a un expert per tractar cada cas.