Compartir aquest contingut ↓

L’ADC treballem per garantir la seguretat en l’inici del curs vinent

Algunes famílies ens han comunicat el neguit per la tornada a l’escola dels infants amb diabetis de cara al setembre, dubtant, entre altres qüestions, perquè:

– al juny es contemplava el pacient amb diabetis com a grup de risc i ara al Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia no hi ha cap referència. En tractar-se d’una qüestió de salut pública, des de l’ADC ja hem contactat per tal d’aclarir-ho, ja que la Covid-19 encara està present.

– al document no es calcula ni es fa referència a ràtios i, per tant, pot passar que en algun centre (si no hi ha recursos propis) no es puguin desdoblar grups; tot i que durant la pandèmia s’ha incidit en la reducció de contactes i en prendre mesures d’higiene. En grups més petits es minimitzen els riscos i amb més raó si són espais tancats. Conseqüentment, estem demanant assegurar que es reduiran els grups i que no seran classes habituals.

Tornada a l'escola per als infants amb diabetisEns hem posat en contacte amb la cap del Servei d’Atenció Educativa Inclusiva i Orientació de la Generalitat per tal que ens continuïn tenint presents i per a què ens aclareixin i garanteixin la seguretat en l’inici del curs vinent i la possible afectació de l’alumnat amb diabetis.

Ens han respost que estan treballant amb els Equips d’Assessorament Psicopedagògics perquè, a banda de crear grups estables, es tingui en compte la situació de tot aquell alumnat amb necessitats de salut més complexa proporcionant-los un suport en l’organització dels grups classe implicats.

També, se’ns ha comunicat que des del Departament d’Educació continuen treballant amb el Departament de Salut per definir els criteris adequats que han de permetre als monitors de suport o altres figures (que des de Salut puguin determinar) atendre amb garanties la tornada a l’escola dels infants amb diabetis.

Des del Departament d’Educació són conscients de les dificultats i la complexitat de les situacions de moltes famílies i estan treballant per a què el curs vinent s’iniciï sense “deixar enrere” cap alumne que vulgui assistir a classe.

L’ADC us continuarem mantenint informats al respecte dels possibles avenços.