Compartir aquest contingut ↓

Aquest tipus de mesuradors de glucosa, a diferència dels mesuradors convencionals de glucosa o glucòmetres que ens donen valors de glucosa en sang cada cop que ens punxem els dits, ens donen valors de glucosa en líquid intersticial.

El sensor pot col·locar-se en l’abdomen, natja o braç segons recomanacions de cada fabricant.

  1. El seu principal avantatge és que les mesures ens mostren infinits punts i per tant, podem veure les dades en forma de corba completa i ens indiquen la tendència per saber si la glucosa està en pujada o baixada, la qual cosa permet preveure i actuar en moltes de les possibles situacions d’hipoglucèmia o hiperglucèmia per tal de corregir aquesta variabilitat glucèmica.
  2. Per altre banda, permet conèixer millor el comportament de la nostra glucèmia tant en el nostre dia a dia, com en situacions puntuals.
  3. Mai acaben substituint els controls en sang, però ens donaran molta informació per garantir un millor control i gestió de la diabetis.
  4. Consten d’un sensor amb un filament que queda inserit sota la pell, i tenen una vida mitjana segons el model d’entre 6-14 dies; un transmissor que emet un senyal en funció dels valors de glucosa; i un receptor on el pacient pot visualitzar de forma contínua la glucosa (Mesurador Continu) i afegir alarmes o cada vegada que decideixi (Mesurador Flash).
  5. Alguns d’aquests sensors, a més, van connectats amb bombes d’insulina i en el cas concret de la Minimed 640G de Medtronic el sensor connecta amb la bomba permetent la parada predictiva de la mateixa en cas de possible hipoglucèmia. Sistema integrat.