Compartir aquest contingut ↓

El Servei Català de la Salut posa a disposició dels usuaris el Protocol d’accés al monitoratge continu de glucosa (MCG). Tal i com reflecteix aquest document es duran a terme les següents fases.

Fase 1

 • Pacients tipus 1 menors de 7 anys.
 • Pacients tipus 1 gestants.
 • Pacients tipus 1 portadors de bomba d’insulina amb hipoglucèmia de repetició/desapercebuda:
  • 2 hipoglucèmies greus/2 anys, i/o
  • 4 hipoglucèmies lleus/setmana, i/o
  • 10% dels autoanàlisis de glucèmia capil·lar < 70 mg/dl, i/o
  • hipoglucèmia desapercebuda.

Fase 2

 • Pacients tipus 1 entre 7-18 anys amb hipoglucèmia de repetició/desapercebuda amb tractament de múltiples dosis:
  • > 2 hipoglucèmies greus/2 anys, i/o
  • > 4 hipoglucèmies lleus/setmana, i/o
  • > 10% dels autoanàlisis de glucèmia capil·lar < 70 mg/dl, i/o
  • hipoglucèmia desapercebuda.

Fase 3

 • Pacients tipus 1 majors de 18 anys amb hipoglucèmia de repetició/desapercebuda amb tractament de múltiples dosis:
  • > 2 hipoglucèmies greus/2 anys, i/o
  • > 4 hipoglucèmies lleus/setmana, i/o
  • > 10% dels autoanàlisis de glucèmia capil·lar < 70 mg/dl, i/o
  • hipoglucèmia desapercebuda.

Fase 4

 • Pacients tipus 1 amb mal control metabòlic. El mal control metabòlic es defineix com la persistència d’un control glucèmic no òptim per als objectius individualitzats (globalment persistència d’HbA1C > 8%).

Grup d’excepcionalitats

 • Casos excepcionals i individualitzats. Com, per exemple, pacients amb altres tipus de diabetis menys freqüents i/o pacients amb necessitats especials, etc.