COLONIES SETMANA SANTA

A l’Associació de Diabetis de Catalunya organitzem colònies per a infants amb diabetis amb l’objectiu de millorar el seu aprenentatge i acceptació de la malaltia. A més de les activitats habituals de lleure, l’equip sanitari i dietètic fomenta l’autoaprenentatge i autonomia del maneig de la diabetis.

Poden participar els infants amb diabetis nascuts entre el 2007 i 2013, ambdós inclosos, o bé germans, cosins o amics del nen/nena amb diabetis (tot i que els socis/sòcies i els nens/nenes amb diabetis tenen preferència).

 • Data: del dissabte 13 d’abril al dimecres 17 d’abril
 • Lloc: casa de colònies Can Putxet a Sant Celoni (Vallès Oriental)
 • Número de places: 30 infants d’entre 6 i 12 anys*
 • Dia d’entrada: dissabte 13 d’abril del 2019 | Hora: 11 h Can Putxet
 • Dia de recollida: dimecres 17 d’abril del 2019 | Hora: 16 h Can Putxet

REUNIÓ DE PARES: 30 de març del 2019 al Centre Cívic Urgell (Carrer Comte d’Urgell, 145, 08036 Barcelona). Hora: de 11 a 13 h.

Informació general

Objectius

 1. Promoure l’autoestima i l’autonomia, així com potenciar la convivència i la solidaritat amb els companys.
 2. Reforçar la capacitat per resoldre situacions produïdes per la diabetis (hipoglucèmies, cetonúries, etc.).
 3. Evidenciar la importància de l’augment de coneixements i habilitats per a la millora del control i per a una major participació en les activitats pròpies de l’edat.
 4. Destacar els efectes positius de l’exercici físic regular sobre el control metabòlic, així com els riscos d’una activitat mal programada.

Personal
En aquestes colònies hi participen professionals de la pediatria, infermeria, dietètica i nutrició i monitors d’activitats de lleure.
Dins de l’equip participen sempre persones que també tenen diabetis.

Control metabòlic i incidències

El personal mèdic i d’infermeria és el responsable de la modificació de les pautes de tractament durant aquests dies, així com de resoldre qualsevol situació de desequilibri.

Alimentació

Es respectarà la dieta habitual de cada participant, tot i ajustant-la al tractament insulínic i a l’activitat física prevista. El menú està avalat per nutricionistes col·legiats al Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT).

Forma d’inscripció

La inscripció s’ha de realitzar a través del formulari on-line. El formulari web inclou les dades generals del nen/nena; mare/pare/tutor; contacte, mèdiques, educació diabetològica i d’exercici físic. L’informe mèdic serà obligatori en els casos dels infants amb diabetis i dels que pateixin alguna altra malaltia.

Degut a la limitació de les places, es cobriran tenint en compte l’ordre d’inscripció i pagament. Alhora, es donarà preferència als infants que siguin associats o familiars, als que tinguin diabetis i/o als que no hagin participat abans.

Informe mèdic

L’informe mèdic ha de ser elaborat pel metge que habitualment tracti el nen o la nena i hi ha de figurar la informació referent a la dieta, dosis d’insulina, exercici setmanal i altres informacions mèdiques d’interès.

L’informe ha d’anar signat amb firma, nom, segell i número de col·legiat del facultatiu.Si un cop lliurat aquest informe sorgeix alguna incidència mèdica, cal informar-ne per escrit al metge responsable del grup.

Organitza

ADC – Associació de Diabetis de Catalunya, amb el suport  del Consell Assessor sobre la Diabetis del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona,  l’Associació Catalana de Diabetis i amb la col·laboració de diversos centres hospitalaris.

*En cas que no hi hagi un mínim de 15 inscripcions, l’ADC es reserva la possibilitat d’anul·lar el grup.

 Es recomana fer-ho a través de l’ordinador per evitar problemes.

INSTRUCCIONS:

 1. A LA PÀGINA INICIAL EMPLENAR LES DADES DE LA PERSONA ASSOCIADA (DNI i DATA DE NAIXEMENT). En cas de dubte, podeu trucar a l’ADC.

 2. Verificar les dades de la persona associada i continuar.

 3. Emplenar totes les caselles, per fer el formulari correctament. Es recomana tenir preparats els documents per agilitzar el tràmit, encara que la còpia del carnet de vacunacions i el certificat mèdic es podrà enviar posteriorment a colonies@adc.cat indicant el nom de l’infant.

 4. Fer el pagament.

Per formalitzar la inscripció caldrà haver fet el pagament.*

Aportació per participant:

 • Socis/sòcies i familiars: 360€
 • No socis o familiars: 455€

*Aquest import no finança el cost total de les colònies, per això comptem amb subvencions públiques i/o privades.

 Amb el formulari d’inscripció s’haurà d’incloure els següents documents. Es recomana tenir preparats aquests documents per tal d’agilitzar el tràmit, encara que la còpia del carnet de vacunacions i el certificat mèdic es podrà enviar posteriorment a colonies@adc.cat indicant el nom de l’infant.

– Fotocòpia del DNI

– Foto

– Còpia de la targeta sanitària

– Còpia del carnet de vacunacions

Drets d’imatge i autorització mare/pare/tutor

Exempció de drets

Certificat mèdic omplert amb la signatura original i segell del metge que porta el control de la diabetis de l’infant. En cap cas serà admès qualsevol altre tipus d’informe com a substitució d’aquest, que s’admetrà com a complementari.

 *Nota: es pot fer el pagament amb qualsevol targeta de crèdit o dèbit.