COLÒNIES I CAMPAMENTS

A l’Associació de Diabetis de Catalunya organitzem colònies i campaments per infants i joves amb diabetis amb l’objectiu de millorar el seu aprenentatge i acceptació de la malaltia. A més de les activitats habituals de lleure, l’equip sanitari i dietètic fomenta l’autoaprenentatge i autonomia del maneig de la diabetis.

Les inscripcions estaran disponibles del 7 al 30 de maig, per les persones associades. Les no associades es podran inscriure del 31 de maig al 6 juny. El segon pagament s’haurà de realitzar abans del 15 de juny.

Colònies d'estiu (de 6 a 12 anys)

Data: de dissabte 6 de juliol a dissabte 13 de juliol
Lloc: casa de colònies Can Putxet a Sant Celoni (Vallès Oriental)
Edats: infants d’entre 6 i 12 anys*
Preus**:

  • Socis i germans d’associats: 465€ (1r pagament 265€ – 2n pagament 200€)
  • No socis: 565€ (1r pagament 290€ – 2n pagament 275€)

Reunió de pares/mares: 15 de juny d’11 a 13 h al Centre Cívic Urgell (Carrer Comte d’Urgell, 145, 08036 Barcelona). 

Campaments 1 (de 12 a 14 anys)

Data: de diumenge 7 de juliol a diumenge 14 de juliol
Lloc: camping La Mola a Espot (Lleida)
Edats: entre 12 i 14 anys*. Amb 12 anys poden escollir entre colònies i campaments.
Preus**:

  • Socis i germans d’associats: 495€ (1r pagament 260€ – 2n pagament 235€)
  • No socis: 595€ (1r pagament 318€ – 2n pagament 277€)

Reunió de pares/mares: 15 de juny d’11 a 13 h al Centre Cívic Urgell (Carrer Comte d’Urgell, 145, 08036 Barcelona). 

Campaments 2 (de 14 a 16 anys)

Data: de diumenge 14 de juliol a diumenge 21 de juliol
Lloc: camping La Mola a Espot (Lleida)
Edats: entre 14 i 16 anys*. Amb 14 anys poden escollir entre Campaments 1 o 2.
Preus**:

  • Socis i germans d’associats: 495€ (1r pagament 254€ – 2n pagament 241€)
  • No socis: 595€ (1r pagament 325€ – 2n pagament 270€)

Reunió de pares/mares: 15 de juny d’11 a 13 h al Centre Cívic Urgell (Carrer Comte d’Urgell, 145, 08036 Barcelona). 

Informació general

Objectius

  1. Promoure l’autoestima i l’autonomia, així com potenciar la convivència i la solidaritat amb els companys.
  2. Reforçar la capacitat per resoldre situacions produïdes per la diabetis (hipoglucèmies, cetonúries, etc.).
  3. Evidenciar la importància de l’augment de coneixements i habilitats per a la millora del control i per a una major participació en les activitats pròpies de l’edat.
  4. Destacar els efectes positius de l’exercici físic regular sobre el control metabòlic, així com els riscos d’una activitat mal programada.

Com inscriure's?

1. Emplenar DNI i DATA DE NAIXEMENT de l’infant/jove que participarà.

2. Verificar les dades de la persona associada i continuar. Emplenar en el cas de no associada.

3. Emplenar tota la informació necessària del formulari.

4. Adjuntar els documents necessaris.

5. Fer el pagament (amb qualsevol targeta de crèdit).

Documentació que cal lliurar

Amb el formulari d’inscripció s’haurà d’incloure els següents documents:

– Fotocòpia del DNI

– Foto

– Còpia de la targeta sanitària

– Còpia del carnet de vacunacions*

Drets d’imatge i autorització mare/pare/tutor

Exempció de drets

Certificat mèdic, amb la signatura i segell del metge. En cap cas serà admès qualsevol altre informe com a substitució d’aquest, que s’admetrà com a complementari*

*Es poden enviar després de fer la inscripció a colonies@adc.cat indicant el nom de l’infant.

Ajuts econòmics

L’ADC ofereix ajuts econòmics per aquelles famílies que tenen dificultats econòmiques, per tal de garantir el lleure dels infants i joves.

 

Personal

En aquestes colònies i campaments participen professionals de pediatria, endocrinologia, infermeria, dietètica i nutrició i monitors de lleure.Dins de l’equip participen sempre persones que també tenen diabetis.

Control metabòlic i incidències

El personal mèdic i d’infermeria és el responsable de la modificació de les pautes de tractament durant aquests dies, així com de resoldre qualsevol situació de desequilibri.

Alimentació

Es respectarà la dieta habitual de cada participant, tot i ajustar-la al tractament insulínic i a l’activitat física prevista. El menú està avalat per nutricionistes col·legiats al Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT).

Informe mèdic

L’informe mèdic ha de ser elaborat pel metge que habitualment tracta l’infant o jove i ha de figurar la informació referent a la dieta, dosis d’insulina, exercici setmanal i altres informacions mèdiques d’interès.

*En cas que no hi hagi un mínim d’inscripcions, l’ADC es reserva la possibilitat d’anul·lar el grup. Degut a la limitació de places, es cobriran tenint en compte l’ordre d’inscripció i pagament. Alhora, es donarà preferència als infants que siguin associats o familiars, als que tinguin diabetis i/o als que no hagin participat abans.

** Haver fet el primer pagament implica la reserva de la plaça. En cas de no fer el segon pagament, no es retornaran els diners.