PREGUNTES FREQÜENTS

Des de l’ADC, hem recopilat un llistat de preguntes freqüents que us poden orientar en la resolució dels dubtes més comuns.

Què fem a l’ADC?

L’Associació de Diabetis de Catalunya és una entitat sense ànim de lucre que treballa per garantir una bona atenció i els recursos necessaris a tot el col·lectiu de pacients diagnosticats de diabetis. Des de l’Associació apostem per fomentar un estil de vida saludable posant a disposició dels nostres socis/sòcies tots aquells recursos i materials necessaris per prevenir les complicacions derivades de la malaltia.

Volem aconseguir una millor consciència i normalització social, apostant pel treball multidisciplinari entre les diferents entitats i professionals per millorar els serveis i necessitats del col·lectiu.

Lluitem per aconseguir que l’administració pública ens escolti i vetllem perquè tots els pacients i familiars tinguin accés al material necessari i adequat segons les seves necessitats. Quants més siguem, més forts serem davant de les administracions per traslladar les necessitats reals del col·lectiu.

 • Normalitzar i integrar de les persones amb diabetis dins de la societat.
 • Participar i promoure polítiques de formació i educació dialectològica adequades al col·lectiu.
 • Fomentar l’empoderament del pacient.
 • Fomentar i potenciar l’ús de les noves tecnologies aplicades en la gestió i control de la malaltia.
 • Fomentar i col·laborar en projectes d’investigació.
 • Potenciar campanyes sensibilitzadores per millorar la integració de les persones que pateixen aquesta malaltia.

Totes aquestes tasques es realitzen gràcies a l’equip humà que gestiona Serveis Centrals de l’ADC, que donen cobertura i suport a les delegacions que tenim per tot el territori català, amb treballadors i persones voluntàries per tal de garantir els serveis, suport i atenció a tots els pacients i familiars afectats de la patologia. Per tant, et convidem a formar part del col·lectiu i fer més força.

Com em faig soci?

Per formar part de l’ADC només has d’entrar al nostre web i gestionar la teva inscripció a través del formulari online.

Un cop tramitat, en breu ens posarem en contacte amb tu per donar-te la benvinguda i facilitar-te tota la informació sobre les properes activitats, tallers, conferències i serveis que oferim.

Quina és la quota per fer-me soci?

A l’assemblea general de socis celebrada durant el 2018, per majoria de vots, es va aprovar la unificació de les quotes per tot el territori català establint les següents:

 • 60€ quota individual
 • 50€ quota jubilat/pensionista
 • 120€ quota familiar
Tinc problemes amb el material subministrat al meu centre d’atenció primària

Per poder gestionar la teva petició necessitem que ens facilitis la següent informació a través de correu electrònic a adc@adc.cat:

 • Quin tipus de diabetis tens.
 • Marca del glucòmetre subministrat fins ara i marca del nou glucòmetre que et volen assignar.
 • Nom del centre d’atenció primària.

Un cop tinguem aquestes dades, procedirem a realitzar les gestions pertinents per poder donar-te una resposta el més aviat possible.

Tinc dubtes sobre ajudes laborals a pares i mares amb infants diagnosticats amb DM1
Fem arribar informació sobre la prestació per la cura de menors d’edat afectats per malaltia greu. En el cas dels infants afectats per Diabetis Tipus 1, es considera que el menor pot necessitar una atenció directa per part del progenitor.

Situació protegida

La seguretat social protegeix aquells pares que hagin de tenir cura d’un fill menor d’edat afectat per càncer o una altra malaltia greu quan tots dos treballin.

Reducció de la jornada

L’article 37 de l’Estatut dels Treballadors indica que el progenitor, adoptant o acollidor tindrà dret a una reducció de jornada de com a mínim el 50% de la jornada laboral. Aquesta reducció es pot sol·licitar fins que el menor compleixi 18 anys.

Com és una reducció de jornada, el màxim és del 99%, perquè en un altre cas seria una excedència. Aquest màxim és sol·licitat per alguns treballadors, llavors cal treballar un 1%? No, normalment les empreses assumeixen que amb aquesta reducció no és necessari treballar aquest 1%.

En el conveni col·lectiu corresponent es podran establir noves condicions i supòsits de la reducció de jornada.

Tinc reserva del lloc de treball? Què passa quan m’incorpori?

Quan finalitzi, pel motiu que sigui, la reducció de jornada, el treballador té dret -i l’empresa l’obligació- a reincorporar-se al seu lloc de treball cobrant el salari que li correspon a la jornada segons el contracte de feina.

A més, haurà de realitzar les mateixes funcions que realitzava abans sense que pugui patir cap canvi. Qüestió diferent és que l’empresa pugui fer alguna modificació seguint el procediment de modificació substancial de les condicions de treball o de mobilitat geogràfica.

Per gestionar-ho has de posar-te en contacte amb la Mútua laboral o el departament de recursos humans de la teva empresa.

Per a més informació pots consultar aquest enllaç:

En definitiva, per donar-se la situació protegida has de complir els requisits següents:

 • Fills menors de 18 anys.
 • Patir càncer o una malaltia greu que requereixi ingrés hospitalari de llarga durada.
 • Necessitar cura directa, contínua i permanent dels seus progenitors, adoptants o acollidors.

Malaltia greu

Les malalties considerades greus venen recollides en l’annex del Reial Decret 1148/2011, de 29 de juliol.

La malaltia ha de provocar un ingrés hospitalari de llarga durada, encara que també està considerat com a hospitalització la continuació del tractament mèdic o la cura del menor a domicili després del diagnòstic.

L’acreditació de la situació s’efectuarà mitjançant declaració emplenada pel facultatiu del servei públic de salut responsable de l’atenció del menor.

En cas de ser a través dels serveis mèdics privats, s’exigirà que la declaració sigui emplenada, a més, pel metge del centre responsable de l’atenció del menor. Quan hi hagi recaiguda del menor per càncer o la mateixa malaltia greu, no serà necessari un nou ingrés hospitalari, si bé s’haurà d’acreditar, mitjançant nova declaració mèdica.

Sentències [exemple PDF]
Altres casos

On he de gestionar les queixes?

A) CatSalut

Tenim 4 zones anomenades Regions Sanitàries:

Cal que la queixa es gestioni per correu electrònic a la zona sanitària que pertany per domicili (llista anterior).

Al formulari de queixa online genèric del departament: atencioalciutada@catsalut.cat

O al formulari web: http://catsalut.gencat.cat/ca/contacte/

Si tens problemes amb el teu hospital per accedir al protocol oficial d’accés als sistemes de monitorització de glucosa, cal tramitar la queixa a través del CatSalut, Asseguradora pública de Salut del ciutadà català.

B)  Departament d’Educació:

Per vehicular les queixes o les peticions cal fer-ho a la direcció del centre i a la inspecció educativa dels Serveis Territorials que pertoqui, per aquest ordre. Un cop esgotades aquestes vies, i sense haver resolt la incidència, us podeu posar en contacte amb el Servei de Suport a la Comunitat Educativa de la Subdirecció General de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa (Departament d’Educació Via Augusta, 202, 4B | 08021 Barcelona | Tel. 93 400 69 00).

Les dades de contacte que els directors / les directores de l’escola hauran d’utilitzar per parlar amb la inspecció són:

 • Serveis Territorials a Barcelona Comarques: C/ Casp, 15 | 08010 Barcelona | Tel. 934 816 000 | Fax. 937 273 708.
 • Serveis Territorials a la Catalunya Central: Ctra. de Vic, 175 | 08243 Manresa | Tel. 936 930 590.
 • Serveis Territorials al Vallès Oriental – Maresme: Santa Rita, 1 | 08301 Mataró |Tel. 936 931 890.
 • Serveis Territorials al Baix Llobregat: Laureà Miró, 328-330 | 08980 St. Feliu de Llobregat | Tel. 936 859 450 |Fax. 936 859 460.
 • Serveis Territorials al Vallès Occidental: Marqués de Comillas, 65 | 08202 Sabadell | Tel. 937 484 455.
 • Serveis Territorials a Girona: Pl. Pompeu Fabra, 1 | 17002 Girona | Tel. 872 975 000 | Fax. 872 975 650.
 • Serveis Territorials a Lleida: Pica d’Estats, 2 | 25006 Lleida | Tel. 973 279 999 | Fax. 973 278 361.
 • Serveis Territorials a Tarragona: Sant Francesc, 7 | 43003 Tarragona | Tel. 977 251 440 | Fax. 977 251 450.
 • Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre: Providència, 5-9 | 43500 Tortosa | Tel. 977 448 711 | Fax. 977 448 718.
 • Departament d’Ensenyament (serveis centrals): Via Augusta, 202-226 | 08021 Barcelona | Tel. 935 516 900 | Fax. 932 415 342 | Fax. 937 273 708.

C) Defensor del poble 

Web: http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=65 

Omplir el formulari online.

D) Per tal que l’ADC tingui constància de les queixes i respostes emeses podeu posar en còpia a queixes@adc.cat

Vols organitzar alguna activitat per a donar visibilitat a la diabetis?

Des de l’ADC podem ajudar-te a coordinar l’activitat i a organitzar-la. També, a crear el material divulgatiu i a difondre l’activitat.
Escriu-nos a adc@adc.cat

Necessito un monitor d'acompanyament a una sortida per un alumne, com ho faig?

El servei d’acompanyaments a l’escola és extern a l’Associació. Per tant, des de l’Associació de Diabetis de Catalunya fem arribar a l’escola el llistat de les persones que realitzen aquest servei i és l’escola qui ha de contactar per conèixer la disponibilitat i el cost del mateix.
Més informació.

I amb un debut recent, com puc aconseguir un acompanyament per les sortides escolars?

La família ha de parlar amb el tutor i director del centre escolar. El director haurà de contactar amb els serveis territorials del Departament d’Educació que li pertoquin per demanar el suport.

Val a dir, però, que no en tots els casos s’opta a aquest ajut d’acompanyant provinent de la Generalitat. S’han de complir uns requisits, com ara que es tracti d’un debut recent (menys d’un any) o segons l’índex d’ocurrència d’hipoglucèmies greus i/o d’altres complicacions.

Per a més informació pots consultar aquesta notícia.

Com puc aconseguir una formació de diabetis per la meva escola?

S’ha d’omplir el següent formulari i enviar a través de correu electrònic a adc@adc.cat:

Més informació

Quins són els meus drets com a pacient en la dispensació de tires reactives?

Dispensació de tires reactives a pacients amb Diabetis Mellitus 1 i 2, segons el concurs de l’ICS i les recomanacions del Departament de Salut:

Si ets pacient amb diabetis tipus 1 (DM1) o tipus 2 (DM2), no gestant, amb un control estable i tractament amb insulina, tens dret a:

Pacients amb insulina basal (1 dosi) amb o sense teràpia oral2 tires/setmana
Pacients amb insulina bifàsica, NPH o bolus als àpats2 tires/dia

Lot Bàsic (70% dels pacients):

 1. Usuari amb bolígraf d’insulina Glucòmetre à Accu-chek Performa .
 2. Usuari amb bolígraf d’insulina o glucòmetre Freestyle InsuLinx à Tires Freestyle Lite.
 3. Usuari App’s SocialDiabetes o MenaDiab amb connexió NFC à Glucòmetre Glucomen Areo.
Pacients amb tractament intensiu: pauta bolus-basal4 tires/dia + 1 perfil de 7 tires/setmana
Pacients amb bomba d’infusió d’insulina4-10 tires/dia

Lot Avançat (30% dels pacients):

 1. Accu-chek Aviva (usuaris Accu-chek Aviva Expert).
 2. Contour Next (usuaris de Medtronic Minimed 640/670 o de la App Contour Diabetes App).
 3. Freestyle Optium (usuaris sistema Flash Freestyle Libre).
 4. Glucocard SM (usuaris App SocialDiabetes amb mòbils amb connexió Bluetooth).
 5. One Touch Verio (usuaris App One Touch Reveal).
 6. Caresens Pro (no info).
 • Usuaris de bomba d’infusió d’insulina.
 • Usuaris de plataformes digitals.
 • Usuaris de MCG.
 • Pacients dialitzats.
 • Pacients amb necessitats de glucèmies pre i post pandrials.
 • Pacients amb Diabetis Gestacional o DM1 embarassades.
 • Pacients amb DM1 que ho sol·licitin.

Mesuradors Cossos Cetònics: Glucòmetre Caresens Pro amb la tira Ketosens per usuaris amb DM1.

Glucòmetres per a pacients amb baixa visió: Glucòmetre URIGHT TD-4280

 

*El nombre de tires reactives setmanals va en funció del document:

Taula_Recomanacions_lautoanalisi_glicemia_capillar

Testaments i donacions a l’ADC. Com procedir?

L’Associació de Diabetis de Catalunya és una organització sense ànim de lucre. Per tant, les contribucions hereditàries són benvingudes per continuar amb els nostres esforços dedicats a ajudar, donar suport i assessorar al creixent nombre d’infants i adults amb diabetis.

Si es té en compte, a l’Associació de Diabetis de Catalunya en la seva voluntat, oferim l’assistència d’un advocat per redactar la seva voluntat amb l’assistència jurídica gratuïta.

Per què els diners?

L’ADC treballa per millorar les condicions de les persones amb diabetis i les seves famílies. Amb una donació a través de la seva voluntat, vostè pot assegurar que els valors que són importants per a vostè també es conservin en el futur. Un suport patrimonial ens permet millorar en la investigació de la diabetis i oferir cursos i assessorament al creixent nombre d’infants, joves i persones afectades.

Per descomptat, vostè decideix quines àrees de treball de la diabetis voldria considerar.

Com gestionar-ho?

Per fer-ho només cal que la persona, individualment, comparegui davant de Notari i, davant d’aquest, manifesti als efectes que quedi vàlidament atorgat, quines són les seves disposicions d’última voluntat.

Fer testament: és necessari anar a un notari. El testador tria la destinació dels seus béns, però respectant els drets dels hereus forçosos (fills, o pares quan no hi ha descendents) i les quotes mínimes que per llei els corresponen.

En definitiva, això es tradueix en què a l’escriptura notarial de testament quedi degudament identificat el testador. En aquest cas, les dades de l’ADC són Associació de diabetis de Catalunya, XXI_ADC amb C.I.F. N º G60219763 i domicili social a Barcelona, C/Consell de cent, 143, 1-3, C.P. 08015 número de registre d’associacions 13434, i les condicions per les que s’haurà de regir la seva herència. Preguem que avisin a l’ADC per tal d’assabentar-nos que es farà dita herència al correu adc@adc.cat

Un cop fet, si el difunt va fer testament, amb la partida de defunció i el certificat d’últimes voluntats es pot sol·licitar al Notari que tingui dipositat aquest testament. Amb aquesta còpia autèntica és amb la que es pot prosseguir per acceptar l’herència.

Donació en vida:  En cas de xifres quantioses també es por fer amb la intermediació d’un notari. En aquest cas, l’interessat  ha de contactar amb les nostres oficines per reunir-nos i posteriorment, si fos el cas, presentar-nos conjuntament davant notari amb un xec nominatiu a nom de l’ADC.

Per més qüestions contacta amb adc@adc.cat i et resoldrem els dubtes.

Treballs de síntesis universitaris - treball de recerca. Em podeu donar informació?

Si ens descrius les necessitats del teu projecte et posarem en contacte amb la persona responsable per donar resposta a les teves preguntes. Correu adc@adc.cat. 

Diabetis i permís de conduir

En el Reglament General de Conductors hi ha les actituds psicofísiques requerides per obtenir o prorrogar la vigència del permís o de la llicència de conducció. Els conductors que pateixin diabetis mellitus i quadres d’hipoglucèmia han de mirar les adaptacions, limitacions i restriccions.

És un deure del pacient comunicar diabetis a la DGT.

Sempre que sigui necessari el tractament amb insulina o amb fàrmacs hipoglucemiants s’haurà d’aportar informe mèdic favorable que acrediti l’adequat control de la malaltia i l’adequada formació diabetològica de l’interessat. El període de vigència màxim serà de cinc anys i podrà ser reduït a criteri facultatiu.

Denegació del permís classe B: si hi ha diabetis mellitus que cursi amb inestabilitat metabòlica severa que requereixi assistència hospitalària o diabetis mellitus en tractament amb insulina o amb fàrmacs hipoglucemiants. També denegació en casos de quadres repetits d’hipoglucèmia aguda / alteracions metabòliques que cursin amb pèrdua de consciència en l’últim any.

Diabetis i prestacions sanitàries: implants dentals

Real Decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització inclou el subministrament al pacient amb diabetis del material necessari pel control de la seva malaltia en atenció sanitària protocol·litzada de pacients amb problemes de salut crònics i prevalents, com és la diabetis mellitus. En aquesta normativa no s’inclouen els implants dentaris.

Diabetis i podologia

Catalunya incorpora dins de la carta complementària de serveis de salut l’atenció podològica per a les persones diagnosticades de diabetis. La carta s’empara en la instrucció 05/2009 per la qual es regula l’atenció podològica de les persones amb diabetis, amb patologies vasculars i neuropàtiques cròniques.

Diabetis i tràmits d’adopció

La diabetis ben controlada no comporta cap impediment per a l’adopció. El que és important són les circumstàncies de l’entorn familiar i el resultat de les declaracions d’idoneïtat i els informes psicosocials.

Diabetis i extinció de la relació laboral

L’article 52 de l’Estatut dels Treballadors diu que seran causa d’acomiadament objectiu les faltes d’assistència a la feina, fins i tot justificades però intermitents, que arribin al 20% de les jornades hàbils en dos mesos consecutius sempre que el total de faltes d’assistència en els dotze mesos anteriors arribi al 5% de les jornades hàbils o el 25% en quatre mesos discontinus dins d’un període de dotze mesos. És important comentar que no es computaran com a faltes d’assistència:   

 • a) Les absències degudes a vaga legal pel temps de durada de la mateixa.
 • b) L’exercici d’activitats de representació legal dels treballadors.
 • c) Els accidents de treball, maternitat, risc durant l’embaràs i la lactància, malalties causades per embaràs, part o lactància i paternitat.
 • d) Llicències i vacances.
 • e) Malaltia o accident no laboral quan la baixa hagi estat acordada pels serveis sanitaris oficials i tingui una durada de més de vint dies consecutius.
 • f) Les motivades per la situació física o psicològica derivada de violència de gènere, acreditada pels serveis socials d’atenció o serveis de salut, segons procedeixi.
 • e) Ni, com a novetat introduïda per la Llei de Reforma Laboral, les absències que obeeixin a un tractament mèdic de càncer o malaltia greu.

El més important és portar un control i tractament mèdic adequat a la situació concreta de cada persona amb diabetis per comprovar en quina mesura la malaltia l’impossibilita per dur a terme la seva professió habitual. Un gran nombre de persones amb diabetis aconsegueixen desenvolupar treballs d’important duresa gràcies al bon control de la malaltia.

També cal saber si el desenvolupament de les funcions pròpies de la seva professió afecten la seva salut de manera que l’obliga a estar de baixa mèdica habitualment (processos llargs i continuats d’incapacitat temporal).

La diabetis en si no és una malaltia invalidant.

 

Diabetis a la família, i ara què?

Ni vosaltres ni ningú ho podria haver evitat. No hi ha un culpable, tampoc hi ha un perquè. És pura estadística, podria haver tocat la loteria, però va tocar la diabetis i tot canvia en un segon.

Al principi penses que és impossible, que per què no repeteixen les proves, que ha de ser un error. Al principi és tot negre, negre, negre, però després es veu la llum. Us ho podem assegurar. ⠀

Tot l’equip us volem donar la benvinguda a aquesta família dolça i us donem tot el suport. El tracte que es rep, l’afecte i l’empatia són impagables. Hi ha coses que no s’obliden mai.

Algú que no tingui aquesta “malaltia” pot entendre el que és. Es pot apropar, però mai ho comprendrà. Tan petit/a i amb un canvi tan gran, un abans i un després. Moltes preguntes (algunes sense resposta), inseguretat, por, tristesa, ràbia, és NORMAL. Tot això passarà.

Preferim referir que “té diabetis”, no que “és diabètic/a”. Tenir no vol dir ser, la diabetis és un complement més en la teva vida, però no et defineix.

La diabetis no és un impediment, no us posa limitacions (això ja dependrà de tu, no de la diabetis). Potser amb més esforç, però SÍ ES POT.

Es pot tenir un “tigre” de mascota? Sense dubte! Mentre l’alimentis bé, el cuidis i mai li donis l’esquena. Altrament, el tigre et pot atacar… La diabetis és el tigre.

La vida segueix. La diabetis hi és, però viu amb nosaltres, no nosaltres per a ella. És una companyia, cal acceptar-la. Com més l’acceptis i la controlis, menys presència tindrà.

Aquí sí que TU DECIDEIXES com vols viure la resta de la teva vida, el tigre t’acompanyarà sempre.

No pots canviar la situació, el que SÍ pots canviar és el teu punt de vista.
Això ja depèn de tu. I aquest és el teu poder.

Aquest text va dedicat a totes les persones que acaben de debutar en diabetis, així com la seva família, els coneguts com Diabetis Tipus 3.

Font:

Hospital Arnau de VilanovaLa diabetes es el tigre

Quins són els criteris per a la indicació d'una bomba d'insulina?

A continuació es detallen els criteris per a la indicació de bombes d’insulina:

 • Impossibilitat de control amb MDI (HbA1c > 8%)*
 • Dificultat durant el període nocturn*
 • Hipoglucèmies greus o desapercebudes*
 • Presència de complicacions cròniques
 • Horaris de menjars variables o imprevistos
 • Gestació o la seva planificació
 • Al·lèrgia i lipodistrofia secundàries a la insulina
 • Requeriments baixos d’insulina

*Previ ús d’anàlegs de vida mitjana llarga.
MDI: múltiples dosis d’insulina.
HbA1c: hemoglobina glucosilada.

Font: http://www.diabetespractica.com/files/docs/publicaciones/144645416204_Habilidades.pdf

També a l’annex de l’Ordre SCO/710/2004, del 12 de març es troben les recomanacions per a la selecció de pacients susceptibles de la indicació de bombes d’insulina:

1. Pacients diagnosticats de diabetis tipus 1 en estat de gestació o que s’hagin mantingut, almenys sis mesos abans d’adoptar la bomba d’insulina, dins d’un programa d’injeccions múltiples, com a mínim tres diàries, i que hagin requerit autoajustos freqüents de la dosi d’insulina.

2. Que hagin completat un programa educatiu sobre la cura en la diabetis.

3. Que acreditin una freqüència mitjana de quatre autocontrols diaris de glucèmia durant els dos mesos previs a l’adopció de la bomba.

4. Que, mantenint-se en règim d’injeccions múltiples, experimentin algunes de les següents circumstàncies:

• Hemoglobina glicosilada > 7,0%.

• Història d’hipoglucèmia recurrent.

• Àmplies variacions en la glucèmia preprandial.

• Fenomen de l’alba amb glucèmies que superin els 200 mg/dl.

• Història de desviacions glucèmiques severes.

Font: «BOE» núm. 68, de 19 de març de 2004, pàgines 12216 a 12217.

Disponible a: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=boe-a-2004-5053

No obstant això, la decisió final recau sobre el criteri de l’endocrí segons el control metabòlic del pacient.

Menjadors escolars i diabetis

La Generalitat promou hàbits alimentaris saludables entre la població infantil i això inclou per tant, als menjadors escolars on tot infant té dret a assistir per alimentar-se.
En cas de negar l’assistència al menjador d’un nen/a amb l’excusa de la diabetis o, que existeixi una problemàtica que impedeixi un bon control de la diabetis a raó de l’alimentació que s’ofereix; l’escola hauria d’intervenir i solucionar-ho.
Existeix el Programa de Revisió de Menús Escolars a Catalunya (PReME) fruit d’un conveni entre els departaments de Salut i Ensenyament que ofereix als centres educatius de Catalunya la revisió de la programació de menús que se serveixen als menjadors escolars, amb l’elaboració d’un informe amb suggeriments per millorar la qualitat de l’oferta.
En el marc del PReME s’editen publicacions i altres recursos divulgatius que també s’adrecen a les famílies, als professionals sanitaris, a la comunitat educativa i als serveis de restauració escolar, per promoure hàbits alimentaris saludables entre la població infantil.
Es poden rebre informes d’un equip de dietistes-nutricionistes de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) amb suggeriments per millorar, si escau, la qualitat global de la programació de menús.
A part, l’Associació de Diabetis de Catalunya posa a disposició dels que ho requereixin del sector educatiu i el de menjadors, assessorament especialitzat amb recomanacions per tal que es contribueixi a garantir l’equilibri i la idoneïtat de la programació en cas de diabetis.
En cas que sorgeixi qualsevol incidència al respecte es pot trucar al telèfon de serveis centrals de l’ADC o escriure un correu a adc@adc.cat explicant el cas i nosaltres, gestionarem la problemàtica.

Dubtes a nivell psicològic

La psicòloga Cristina Pérez Torres respon a les preguntes del públic – Diabetes Influencers 2021.
Consulta aquest PDF.

Altres dubtes legals que et poden sorgir

L’advocat Javier Sanhonorato Vázquez respon a les preguntes del públic – Diabetes Influencers 2021.
Consulta aquest PDF interactiu

Què s'ha de fer amb les agulles, xeringues i objectes punxants que generem a casa?

L’Agència de Residus de Catalunya indica:

 • Els particulars han de dipositar els seus objectes punxants, a ser possible encapsulats, en un recipient suficientment rígid i estanc (de plàstic) per poder fer l’acopi al domicili (per exemple: ampolles petites d’aigua, refresc, detergent,…).
 • Un cop ple, el ciutadà el portarà a la deixalleria i el dipositarà dins d’un contenidor específic homologat per a la recollida de residus sanitaris.
 • La prestació d’aquest servei a les deixalleries s’està desplegant progressivament pel que us  recomanem que, abans de dur els objectes punxants a la deixalleria de referència, consulteu si té habilitat el servei.
  Aquí pots consultar les deixalleries amb servei de recollida d’agulles/punxants

+ Descarrega-te’n el díptic

Més informació

Sexe, drogues, alcohol i diabetis

Presentació utilitzada en la xerrada a càrrec de Carles Regordosa i Andrea de la Torre de l’ADC sobre els efectes del consum de l’alcohol i de les drogues en la diabetis i aspectes a tenir en compte a l’hora de tenir relacions sexuals.

Consulta aquest PDF

 

Prestacions CUME o "Cuidado de menores afectados por otra enfermedad"

AJUT PER LA CURA DE MENORS AFECTATS PER ENFERMETAT GREU (o CUME)

(La diabetis és considera segons la legislació vigent com a malaltia greu en el seu RD 1148/2011)

Què és el CUME: És un subsidi que compensa la pèrdua d’ingressos que pateixen els treballadors progenitors, adoptants o acollidors, que redueixen la jornada de treball i el salari per tenir cura de manera directa, contínua i permanent del menor al seu càrrec, afectat per malaltia greu com ara la diabetis.

Quan s’inicia la prestació: El dret a la prestació neix a partir del mateix dia en què comença la reducció de jornada, sempre que la sol·licitud es formuli en el termini de tres mesos des de la data en què es va produir la reducció.

Si la sol·licitud es presenta fora d’aquest termini, els efectes econòmics tindran una retroactivitat màxima de tres mesos.

Durada: El període inicial de reconeixement serà d’un mes, prorrogable per períodes de dos mesos, quan subsisteixi la necessitat de tenir cura del menor, que haurà d’acreditar-se mitjançant declaració del facultatiu del Servei Públic de Salut (SPS) o òrgan de la comunitat autònoma corresponent responsable de l’assistència mèdica del menor.

Causants: Fills o menors acollits, a càrrec del beneficiari, menors de 18 anys, que necessitin cura directa, contínua i permanent per patir diabetis que requereixi ingrés hospitalari de llarga durada, o perquè cal continuar amb el tractament mèdic al domicili després del diagnòstic i l’hospitalització.

Beneficiaris: Els treballadors per compte aliè o propi, qualsevol que fos el seu sexe, que redueixin la jornada de treball, almenys en un 50% de la durada, per tenir cura del menor.

Quan tots dos progenitors, adoptants o acollidors, tinguin dret al subsidi, només se’n pot reconèixer un.

Requisits: Els progenitors, adoptants o acollidors, dins de cada unitat familiar, han d’estar afiliats i en alta en algun règim públic de la Seguretat Social o Mutualitat de Previsió Social establerta pel col·legi professional corresponent.

Els majors de 26 anys han d’haver cotitzat 180 dies dins dels 7 anys immediatament anteriors al moment de l’inici del descans o, alternativament, 360 dies cotitzats al llarg de la vida laboral.

Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

Quanties: Subsidi equivalent al 100 % de la base reguladora establerta per a la prestació d’incapacitat temporal derivada de contingències professionals, o la de contingències comunes quan no se n’hagi optat per la cobertura, aplicant el percentatge de reducció que experimenti la jornada de treball.

Gestió/Pagament: Es durà a terme per la corresponent entitat gestora o mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, amb què el treballador tingui cobertes les contingències professionals o, quan no hi hagi cobertura de riscos professionals, amb la qual tinguin cobertes les contingències comunes.

Terminis: L’Entitat Gestora o la mútua dictaran resolució expressa i notificaran en el termini de trenta dies, comptats des de la recepció de la sol·licitud.

Impresos i Documentació: S’aportarà la sol·licitud al model aprovat a aquest efecte i els documents necessaris per a l’acreditació de la identitat i de les circumstàncies determinants del dret. (s’adjunta sol·licitud més a baix; https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Pensionistas/Servicios/34887/40968/1951#143071 )

Suspensió/Extinció: La prestació queda en suspens per qualsevol causa de suspensió de la relació laboral o, en el supòsit d’alternança en la percepció del subsidi, quan se’l reconegui a l’altre progenitor.

La prestació s’extingirà per:

-La incorporació plena del beneficiari a la feina.

-Cessar la necessitat de la cura del menor.

-Quan un dels progenitors cessa en la seva activitat laboral.

-Compliment dels 18 anys del menor.

-Defunció del menor o el beneficiari de la prestació.

Altres aspectes a tenir en compte: L’empresa amb la prestació de CUME només cotitzarà per la part de jornada que faci la treballadora, la resta de jornada que correspon al CUME no es cotitza.

Però cal tenir en compte que, conforme l’art. 237 LGSSS els períodes de percepció de CUME, les bases de cotització que hi hagin es “computaran incrementades fins al 100% de la quantia que hagués correspost si s’hagués mantingut sense aquesta reducció la jornada de treball, a l’efecte de les prestacions per jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, naixement i cura de menor, risc durant l’embaràs, risc durant la lactància natural i incapacitat temporal”.

És a dir, encara que l’empresa només cotitzi el 0,1% (si el CUME és 99,9%), en el futur en cas d’accedir a una prestació de les anteriors les cotitzacions s’entendran fetes al 100% (és el que es diu cotització fictícia).

A nivell informació de l’IRPF, la part que assumeix la mútua no té IRPF, és renta exempta, i així ho informen directament a Hisenda.

Per a més dubtes, l’ideal és sol·licitar cita a l’Institut Nacional de Seguretat social al seu portal de la Seguretat Social: https://www.seg-social.es

 

 Accedeix aquí a les actualitzacions de la CUME – estiu 2023. 

Breus apunts de l’atenció a l'alumnat amb malalties cròniques i responsabilitats de l’escola enfront un infant amb diabetis