PREGUNTES FREQÜENTS

Què fem a l’ADC?

L’Associació de Diabetis Catalunya és una entitat sense ànim de lucre que treballa per garantir una bona atenció i els recursos necessaris a tot el col·lectiu de pacients diagnosticats de diabetis. Des de l’Associació apostem per fomentar un estil de vida saludable posant a disposició dels nostres socis tots aquells recursos i materials necessaris per prevenir les complicacions derivades de la malaltia.

Volem aconseguir una millor consciència i normalització social, apostant pel treball multidisciplinari entre les diferents entitats i professionals per millorar els serveis i necessitats del col·lectiu.

Lluitem per aconseguir que l’administració pública ens escolti i vetllem perquè tots els pacients i familiars tinguin accés al material necessari i adequat segons les seves necessitats. Quants més siguem, més forts serem davant de les administracions per traslladar les necessitats reals del col·lectiu.

 • Normalitzar i integrar de les persones amb diabetis dins de la societat.
 • Participar i promoure polítiques de formació i educació dialectològica adequades al col·lectiu.
 • Fomentar l’empoderament del pacient.
 • Fomentar i potenciar l’ús de les noves tecnologies aplicades en la gestió i control de la malaltia.
 • Fomentar i col·laborar en projectes d’investigació.
 • Potenciar campanyes sensibilitzadores per millorar la integració de les persones que pateixen aquesta malaltia.

Totes aquestes tasques es realitzen gràcies a l’equip humà que gestiona Serveis Centrals de l’ADC, que donen cobertura i suport a les delegacions que tenim per tot el territori català, amb treballadors i persones voluntàries per tal de garantir els serveis, suport i atenció a tots els pacients i familiars afectats de la patologia. Per tant, et convidem a formar part del col·lectiu i fer més força.

Com em faig soci?

Per formar part de l’ADC només has d’entrar al nostre web i gestionar la teva inscripció a través del formulari online.

Un cop tramitat, en breu ens posarem en contacte amb tu per donar-te la benvinguda i facilitar-te tota la informació sobre les properes activitats, tallers, conferències i serveis que oferim.S’ha d’omplir el següent formulari i enviar a través de correu electrònic a adcbarcelona@adc.cat:

Quina és la quota per fer-me soci?

A l’assemblea general de socis celebrada durant el 2018, per majoria de vots, es va aprovar la unificació de les quotes per tot el territori català establint les següents:

 • 60€ quota individual
 • 50€ quota jubilat/pensionista
 • 120€ quota familiar
 • Soci Voluntari extern: 40€/any (aquesta quota té com a element indispensable superar els requisits jurídics de voluntariat –en cas de les colònies– i participar un mínim de 10 hores/mes fent activitats per l’ADC).

Per altre banda, l’any 2019 iniciem els tràmits pertinents per aconseguir la utilitat pública de l’entitat i d’aquesta forma podràs desgravar fins al 75% de la quota abonada a la declaració de renda.

Estem a la teva disposició per resoldre qualsevol dubte o aclariment.

Tinc problemes amb el material subministrat al meu centre d’atenció primària.

Per poder gestionar la teva petició necessitem que ens facilitis la següent informació a través de correu electrònic a adc@adc.cat:

 • Quin tipus de diabetis tens.
 • Marca del glucòmetre subministrat fins ara i marca del nou glucòmetre que et volen assignar.
 • Nom del centre d’atenció primària.

Un cop tinguem aquestes dades, procedirem a realitzar les gestions pertinents per poder donar-te una resposta el més aviat possible.

Treballs de síntesis universitaris - treball de recerca, em podeu donar informació?

Si ens descrius les necessitats del teu projecte et posarem en contacte amb la persona responsable per donar resposta a les teves preguntes. Correu adc@adc.cat. 

Dubtes sobre ajudes laborals a pares i mares amb fill diagnosticat amb DM1.

Et fem arribar informació sobre la prestació per la cura de menors d’edat afectats per malaltia greu. En el cas del infants afectats per Diabetis Tipus 1, es considera que el menor pot necessitar una atenció directa per part del progenitor.

Situació protegida

La seguretat social protegeix aquells pares que hagin de tenir cura d’un fill menor d’edat afectat per càncer o una altra malaltia greu quan tots dos treballin.

Reducció de la jornada

L’article 37 de l’Estatut dels Treballadors indica que el progenitor, adoptant o acollidor tindrà dret a una reducció de jornada de com a mínim el 50% de la jornada laboral. Aquesta reducció es pot sol·licitar fins que el menor compleixi 18 anys.

Com és una reducció de jornada, el màxim és del 99%, perquè en un altre cas seria una excedència. Aquest màxim és sol·licitat per alguns treballadors, llavors cal treballar un 1%? No, normalment les empreses assumeixen que amb aquesta reducció no és necessari treballar aquest 1%.

En el conveni col·lectiu corresponent es podran establir noves condicions i supòsits de la reducció de jornada.

Tinc reserva del lloc de treball? Què passa quan m’incorpori?

Quan finalitzi, pel motiu que sigui, la reducció de jornada, el treballador té dret -i l’empresa l’obligació- a reincorporar-se al seu lloc de treball cobrant el salari que li correspon a la jornada segons el contracte de feina.

A més, haurà de realitzar les mateixes funcions que realitzava abans sense que pugui patir cap canvi. Qüestió diferent és que l’empresa pugui fer alguna modificació seguint el procediment de modificació substancial de les condicions de treball o de mobilitat geogràfica.

Per gestionar-ho has de posar-te en contacte amb la Mútua laboral o el departament de recursos humans de la teva empresa.

Per a més informació pots consultar aquest enllaç:

En definitiva, per donar-se la situació protegida has de complir els requisits següents:

 • Fills menors de 18 anys.
 • Patir càncer o una malaltia greu que requereixi ingrés hospitalari de llarga durada.
 • Necessitar cura directa, contínua i permanent dels seus progenitors, adoptants o acollidors.

Malaltia greu

Les malalties considerades greus venen recollides en l’annex del Reial Decret 1148/2011, de 29 de juliol.

La malaltia ha de provocar un ingrés hospitalari de llarga durada, encara que també està considerat com a hospitalització la continuació del tractament mèdic o la cura del menor a domicili després del diagnòstic.

L’acreditació de la situació s’efectuarà mitjançant declaració emplenada pel facultatiu del servei públic de salut responsable de l’atenció del menor.

En cas de ser a través dels serveis mèdics privats, s’exigirà que la declaració sigui emplenada, a més, pel metge del centre responsable de l’atenció del menor. Quan hi hagi recaiguda del menor per càncer o la mateixa malaltia greu, no serà necessari un nou ingrés hospitalari, si bé s’haurà d’acreditar, mitjançant nova declaració mèdica.

On gestionar les queixes.

A) Catsalut

Tenim 4 zones anomenades Regions Sanitàries:

Cal que la queixa es gestioni per correu electrònic a la zona sanitària que pertany per domicili (llista anterior).

Al formulari de queixa online genèric del departament: atencioalciutada@catsalut.cat

O al formulari web:  http://catsalut.gencat.cat/ca/contacte/

Si tens problemes amb el teu hospital per accedir al protocol oficial d’accés al sistemes de monitorització de glucosa, cal tramitar la queixa a través del CatSalut, Asseguradora pública de Salut del ciutadà català.

 Per fer queixes relacionades amb qüestions del Departament d’Ensenyament:

B) Defensor del poble 

Web: http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=65 

Omplir el formulari online.

C) Per tal que l’ADC tingui constància de les queixes i respostes emeses podeu posar en còpia a queixes@adc.cat

Necessitem un monitor d'acompanyament a una sortida per un alumne, com ho fem?

El servei d’acompanyaments a l’escola és extern a l’Associació. Per tant, des de l’Associació de Diabetis de Catalunya fem arribar a l’escola el llistat de les persones que realitzen aquest servei i és l’escola qui ha de contactar per conèixer la disponibilitat i el cost del mateix.

Més informació.

Com aconseguir una formació de diabetis per la meva escola?

S’ha d’omplir el següent formulari i enviar a través de correu electrònic a adcbarcelona@adc.cat:

Quins són els meus drets com a pacient en la dispensació de tires reactives?

Dispensació de tires reactives a pacients amb Diabetis Mellitus 1 i 2, segons el concurs de l’ICS i les recomanacions del Departament de Salut:

Si ets pacient amb diabetis tipus 1 (DM1) o tipus 2 (DM2), no gestant, amb un control estable i tractament amb insulina, tens dret a:

Pacients amb insulina basal (1 dosi) amb o sense teràpia oral 2 tires/setmana
Pacients amb insulina bifàsica, NPH o bolus als àpats 2 tires/dia

Lot Bàsic (70% dels pacients):

 1. Usuari amb bolígraf d’insulina Glucòmetre à Accu-chek Performa .
 2. Usuari amb bolígraf d’insulina o glucòmetre Freestyle InsuLinx à Tires Freestyle Lite.
 3. Usuari App’s SocialDiabetes o MenaDiab amb connexió NFC à Glucòmetre Glucomen Areo.
Pacients amb tractament intensiu: pauta bolus-basal 4 tires/dia + 1 perfil de 7 tires/setmana
Pacients amb bomba d’infusió d’insulina 4-10 tires/dia

Lot Avançat (30% dels pacients):

 1. Accu-chek Aviva (usuaris Accu-chek Aviva Expert).
 2. Contour Next (usuaris de Medtronic Minimed 640/670 o de la App Contour Diabetes App).
 3. Freestyle Optium (usuaris sistema Flash Freestyle Libre).
 4. Glucocard SM (usuaris App SocialDiabetes amb mòbils amb connexió Bluetooth).
 5. One Touch Verio (usuaris App One Touch Reveal).
 6. Caresens Pro (no info).
 • Usuaris de bomba d’infusió d’insulina.
 • Usuaris de plataformes digitals.
 • Usuaris de MCG.
 • Pacients dialitzats.
 • Pacients amb necessitats de glucèmies pre i post pandrials.
 • Pacients amb Diabetis Gestacional o DM1 embarassades.
 • Pacients amb DM1 que ho sol·licitin.

Mesuradors Cossos Cetònics: Glucòmetre Caresens Pro amb la tira Ketosens per usuaris amb DM1.

Glucòmetres per a pacients amb baixa visió: Glucòmetre URIGHT TD-4280

 

*El nombre de tires reactives setmanals va en funció del document:

Taula_Recomanacions_lautoanalisi_glicemia_capillar

Testaments i donacions a l’ADC. Com procedir?

L’Associació de Diabetis de Catalunya és una organització sense ànim de lucre. Per tant, les contribucions hereditàries són benvingudes per continuar amb els nostres esforços dedicats a ajudar, donar suport i assessorar al creixent nombre d’infants i adults amb diabetis.

Si es té en compte, a l’Associació de Diabetis de Catalunya en la seva voluntat, oferim l’assistència d’un advocat per redactar la seva voluntat amb l’assistència jurídica gratuïta.

Per què els diners?

L’ADC treballa per millorar les condicions de les persones amb diabetis i les seves famílies. Amb una donació a través de la seva voluntat, vostè pot assegurar que els valors que són importants per a vostè també es conservin en el futur. Un suport patrimonial ens permet millorar en la investigació de la diabetis i oferir cursos i assessorament al creixent nombre d’infants, joves i persones afectades.

Per descomptat, vostè decideix quines àrees de treball de la diabetis voldria considerar.

Com gestionar-ho?

Per fer-ho només cal que la persona, individualment, comparegui davant de Notari i, davant d’aquest, manifesti als efectes que quedi vàlidament atorgat, quines són les seves disposicions d’última voluntat.

Fer testament: és necessari anar a un notari. El testador tria la destinació dels seus béns, però respectant els drets dels hereus forçosos (fills, o pares quan no hi ha descendents) i les quotes mínimes que per llei els corresponen.

En definitiva, això es tradueix en què a l’escriptura notarial de testament quedi degudament identificat el testador. En aquest cas, les dades de l’ADC són Associació de diabètics de Catalunya amb C.I.F. N º G60219763 i domicili social a Barcelona, C/Consell de cent, 143, 1-3, C.P. 08015 número de registre d’associacions 13434, i les condicions per les que s’haurà de regir la seva herència.

Un cop fet, si el difunt va fer testament, amb la partida de defunció i el certificat d’últimes voluntats es pot sol·licitar al Notari que tingui dipositat aquest testament. Amb aquesta còpia autèntica és amb la que es pot prosseguir per acceptar l’herència.  

Donació en vida:  En cas de xifres quantioses també es por fer amb la intermediació d’un notari. En aquest cas, l’interessat  ha de contactar amb les nostres oficines per reunir-nos i posteriorment, si fos el cas, presentar-nos conjuntament davant notari amb un xec nominatiu a nom de l’ADC.

Per més qüestions contacta amb adc@adc.cat i et resoldrem els dubtes.