Compartir aquest contingut ↓

La bomba d’insulina o infusor subcutani continu d’insulina (ISCI) és un petit dispositiu electrònic que funciona com un semi pàncrees artificial que segrega insulina de manera basal les 24h del dia i calcula la dosis puntual d’unitats d’insulina que es necessita durant els àpats, segons la quantitat d’hidrats de carboni que es vol ingerir, a través d’un catèter subcutani.

  • El principal avantatge d’aquesta teràpia enfront de la clàssica d’administració amb bolis és la possibilitat de programar i modificar la dosis basal en funció de les necessitats de cada pacient i en quantitats més petites.
  • Amb això es pretén una major optimització del tractament per obtenir millors controls i un alt grau de flexibilitat.
  • Reducció del nombre de punxades al dia, de 5 – 6 punxades diàries amb els bolis, a 2 setmanals per fer el canvi de catèter.
  • Reducció dels nivells HbA1c.
  • L’ús de l’ISCI suposa avantatges i millores demostrables a nivell de control, però arribar a aquest nivell de control també comporta una gran implicació i coneixement per part del pacient.

Si creus que pots estar interessat a utilitzar aquesta teràpia, el primer és parlar amb el teu endocrí, que t’explicarà de forma més detallada les opcions.
En aquest enllaç pots veure les recomanacions per seleccionar pacients susceptibles per l’ús de bombes d’insulina i a continuació tens un breu resum de les bombes d’insulina disponibles actualment:

Primera bomba d’insulina connectada a un sensor de glucosa que atura la infusió d’insulina quan detecta possible hipoglucèmia.

Primera bomba que regula, no només les Hipoglucèmies com la 640G de forma automàtica, sinó que també corregeix de forma automàtica les hiperglucèmies.

Roche-Accu-chek-spirit-combo

Control remot complet gràcies a la comunicació por Bluetooth® entre la bomba y el glucòmetre.