Compartir aquest contingut ↓

En referència a la reunió amb la Subdirectora general d’Educació Inclusiva i altres càrrecs del departament de la Subdirecció General de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa  i, respecte dels programes com els de “Salut i Escola” o el de “la guia de recursos del professorat”, des de l’ADC volem comentar que va ser una reunió profitosa.

Entre els presents es va concretar que es posarà en marxa un acord amb el personal d’infermeria dels CAPs. Disposaran d’unes hores mensuals per tractar temes de prevenció en salut a les escoles. Això significarà que els infants amb diabetis i d’altres col·lectius que pateixen malalties estaran millor atesos gràcies a la continuïtat en l’atenció a la pròpia escola i pel fet de fer un seguiment més exhaustiu.

Tres passos/etapes a seguir:

  • Acord amb el personal d’infermeria dels CAPs i escoles de les zones per tractar la prevenció en la salut de les escoles i veure la seva qualitat, tant a nivell de: menjadors, alumnes, coneixement del professorat respecte de les malalties dels alumnes, etc.
  • En un grau més avançat, una atenció més personalitzada als infants amb necessitats en salut tant a centres ordinaris com als d’educació especial on s’establiran uns protocols d’autorització per part dels pares i escola i, si es signa la petició, quelcom molt important, que és la tercera etapa, C:
  • Es compartirà la informació amb CatSalut mitjançant la consulta i l’emissió d’informes dels “pacients/alumnes” per tal de millorar l’atenció dels pacients crònics a partir d’aquesta coordinació entre professionals de diferents nivells assistencials i institucions mitjançant l’elaboració de manera conjunta, dels plans d’intervenció individual compartit (PIIC) de cada de pacient.

La conclusió de la reunió és que no s’espera ni per temes de pressupostos, ni per recursos humans suficients, que existeixi l’opció d’acompanyaments per tota la població infantil amb diabetis i, per tant, no s’escau de què els acompanyaments siguin tots a càrrec del Departament d’Ensenyament; però sí que, en funció dels informes que presenti el personal d’infermeria que visitaran periòdicament les escoles i amb el vistiplau del propi equip directiu de l’escola, es decidirà els acompanyaments per part d’Ensenyament (a part, d’altres aspectes/serveis relacionats amb la qualitat de vida de l’alumnat amb diabetis).

A la pregunta de si hi haurà un criteri fixe establert respecte de qui rebrà l’acompanyament (per part de l’empresa provinent de la Generalitat), ens comenten que no és possible establir un criteri ja que cada cas s’ha de tractar de manera individualitzada: temps de debut, temps en rang, altres possibles complicacions afegides i un llarg etcètera.

Així mateix, des de l’ADC estem satisfets ja que en el següent decret de menjadors escolars que en aquests moments s’està treballant es preveu posar, molt probablement, una iniciativa que vam proposar respecte de que les empreses que optin a les convocatòries de menjadors escolars optin a millor puntuació per estar formades en temes de diabetis (formació que donaríem des de l’Associació de Diabetis de Catalunya) -i no només amb diabetis, sinó a nivell d’altres patologies on la nutrició resulti un punt vital-.

Per últim, cal comentar que respecte de les empreses que surtin guanyadores en la convocatòria pels serveis d’acompanyaments, l’ADC amb el vistiplau tant del departament d’Ensenyament com el de Salut intentarà vetllar perquè siguin serveis de qualitat, tot i que en cap cas ens podrem fer responsables de les seves accions.

I quan està previst implementar totes aquestes novetats? Hauria d’estar en marxa a l’inici del proper curs lectiu.

Seguim treballant per a vosaltres!

I,  gràcies per fer-vos socis.

Serveis Centrals ADC