TECNOLOGÍAS

Mesurador de glucosa en líquid intersticial

Aquest tipus de mesuradors de glucosa, a diferència dels mesuradors convencionals de glucosa o glucòmetres que ens donen valors de glucosa en sang cada cop que ens punxem els dits, ens donen valors de glucosa en líquid intersticial. El sensor pot col·locar-se en...

Què és nightscout project?

Què és nightscout project?

És una iniciativa de DIY (Do it yourself) desenvolupada pels mateixos pacients. El seu principal objectiu és que qualsevol usuari d’un mesurador continu o mesurador flash de glucosa pugui enviar aquestes dades al núvol amb la finalitat que, tant ells com qualsevol...

***La información proporcionada en el sitio web no reemplaza, sino que complementa la relación entre el profesional de salud y su paciente o visitante y en caso de duda debe consultar con su profesional de salud de referencia.