SORTIDES ESCOLARS

Des de l’ADC realitzem formacions de diabetis a centres educatius, equips docents i altres professionals en contacte amb infants i joves, oferint protocols, eines i recursos didàctics.
Mantenim un servei permanent d’assessorament i ajuda, i potenciem la formació de l’equip docent i altres perquè estigui capacitat per atendre als infants i adolescents amb diabetis.
L’objectiu és donar normalitat en el seu dia a dia i que el professorat, monitors, entrenadors… tinguin el coneixement de com actuar en cas d’urgència o descompensació de la diabetis i com atendre l’infant o jove durant les sortides escolars.

En cas d’un debut recent o bé d’un infant no autònom on l’equip docent no té la seguretat de poder proporcionar aquesta atenció, es recomana anar amb un acompanyant a les sortides.
L’ADC posa a disposició dels centres educatius un llistat de persones col·laboradores, es tracta d’un servei extern. Per tal de demanar aquest servei cal contactar a través de adc@adc.cat indicant els dies i lloc de la sortida.
El preu recomanat és de 60-80€/dia*. Si la sortida és de més d’un dia i implica fer nit, aquest preu pot augmentar. Cal fer contractació per part de l’escola.

*Preu recomanat per l’ADC i pel col·lectiu majoritari que realitza els acompanyaments. 

Requisits per poder realitzar acompanyaments (a complir més d’un):

  • Mínim d’un any d’experiència amb infants amb diabetis tipus 1 (DM1).
  • Professió sanitària (infermeria, dietista, endocrinologia, etc.) o màster en diabetis. S’inclouen també els estudiants de l’àmbit sanitari.
  • Títol de monitor de lleure i/o experiència avalada per l’ADC en campaments o colònies per infants o joves amb diabetis.

A més, és obligatori disposar del certificat de negativa d’antecedents penals / sexuals.

Tasques a realitzar:

  • Supervisar les glucèmies de l’infant durant tota la sortida escolar i durant la nit, si la sortida és de més d’un dia.
  • Administrar insulina segons les racions d’hidrats de carboni corresponents, en cas que l’infant no sigui autònom.
  • Actuar davant les situacions produïdes per la diabetis (hipoglucèmies, hiperglucèmies, etc.)
  • Adaptar les pautes de tractament durant la sortida, o durant els dies de l’excursió, en funció de l’exercici o d’algun desequilibri.
  • Proporcionar educació sanitària, promoure l’autoestima i l’autonomia de l’infant.
  • Normalitzar i donar visibilitat de la diabetis, en especial als companys de l’infant.
  • Col·laborar amb les tasques de l’equip docent i potenciar el treball en equip.