DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

El Departament d’Ensenyament i de Salut per tal de garantir la correcta integració dels infants i joves en l’àmbit escolar, estableix un model d’atenció dels infants amb diabetis que pauta les actuacions que cal seguir per part de la família o tutors i l’escola. A més, inclou les sol·licituds que cal presentar al centre educatiu.