DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

El Departament d’Educació i el de Salut, per tal de garantir la correcta integració dels infants i joves en l’àmbit escolar, estableixen un model d’atenció dels infants amb diabetis que pauta les actuacions que cal seguir per part de la família o tutors i l’escola. A més, inclou les sol·licituds que cal presentar al centre educatiu.

El Departament d’Educació també disposa del Model d’atenció dels infants amb diabetis en l’àmbit escolar, on s’especifiquen qüestions del tractament de la malaltia en els centres educatius.