FORMACIÓ EN ESCOLES

Des de l’ADC realitzem formacions de diabetis a centres educatius, equips docents i altres professionals en contacte amb infants i joves, oferint protocols, eines i recursos didàctics.
Mantenim un servei permanent d’assessorament i ajuda, i potenciem la formació de l’equip docent i altres perquè estigui capacitat per atendre als infants i adolescents amb diabetis.

L’objectiu és donar normalitat en el seu dia a dia i que el professorat, monitors, entrenadors… tinguin el coneixement de com actuar en cas d’urgència o descompensació de la diabetis i com atendre l’infant o jove durant les sortides escolars.

Per tal d’accedir a aquest servei, cal omplir el següent formulari i enviar-lo a través de correu electrònic a adc@adc.cat.

A partir de l’1 d’octubre de 2021, el servei de formació a l’escola serà gratuït el primer cop que es sol·liciti en aquelles escoles on l’infant o jove és associat a l’ADC. La resta de formacions tindran un preu de 80€.

Cal tenir present que, tal com indica el Model d’atenció dels infants amb diabetis en l’àmbit escolar:

  • El director o directora del centre educatiu, com a responsable del funcionament del centre i cap de tot el personal ha de vetllar perquè tot el personal del centre educatiu i, si s’escau, el del servei del menjador escolar i d’altres activitats no lectives, estigui informat de què és la diabetis i els trets bàsics per reconèixer una situació de descompensació en la diabetis (hipoglucèmia i hiperglucèmia) i com cal actuar. Per fer-ho es pot comptar amb la col·laboració de l’Associació de Diabetis de Catalunya (adc@adc.cat / 93 451 34 06).
  • En el cas dels infants no autònoms que es queden a dinar al centre educatiu, el director o directora ha de garantir que entre els professionals del centre hi hagi una persona o persones responsables per atendre l’alumne, fer el control de glucosa i l’administració d’insulina d’acord amb el pla personalitzat d’atenció de l’alumne (seguint les recomanacions de la pauta d’intervenció estàndard de l’informe d’endocrinologia elaborat pel Departament de Salut). En general, se n’ha d’encarregar el vetllador o vetlladora adjudicat al centre de la responsabilitat d’atendre aquests alumnes, però en cas que no existeixi aquesta figura, es pot encomanar a un altre professional del centre que es consideri idoni i que, de manera voluntària, vulgui fer-se càrrec de l’atenció d’aquest alumne.