COLÒNIES I CAMPAMENTS

A l’Associació de Diabetis de Catalunya organitzem colònies i campaments per infants i joves amb diabetis amb l’objectiu de millorar el seu aprenentatge i acceptació de la malaltia. A més de les activitats habituals de lleure, l’equip sanitari i dietètic fomenta l’autoaprenentatge i autonomia del maneig de la diabetis.

Objectius

1. Promoure l’autoestima i l’autonomia, així com potenciar la convivència i la solidaritat amb els companys.

2. Reforçar la capacitat per resoldre situacions produïdes per la diabetis (hipoglucèmies, cetonúries, etc.).

3. Evidenciar la importància de l’augment de coneixements i habilitats per a la millora del control i per a una major participació en les activitats pròpies de l’edat.

4. Destacar els efectes positius de l’exercici físic regular sobre el control metabòlic, així com els riscos d’una activitat mal programada.

Ajuts econòmics

L’ADC ofereix ajuts per aquelles famílies que tenen dificultats econòmiques, per tal de garantir el lleure dels infants i joves.

Personal

Hi participen professionals de la pediatria, infermeria, dietètica i nutrició, i monitors d’activitats de lleure. A més, dins de l’equip hi ha sempre persones que també tenen diabetis.

Control metabòlic i incidències

El personal mèdic i d’infermeria és el responsable de la modificació de les pautes de tractament durant aquests dies, així com de resoldre qualsevol situació de desequilibri.

Alimentació

Es respectarà la dieta habitual de cada participant, tot i ajustant-la al tractament insulínic i a l’activitat física prevista. El menú està avalat per nutricionistes col·legiats al Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT).

Organitza

ADC – Associació de Diabetis de Catalunya, amb el suport  del Consell Assessor sobre la Diabetis del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona,  l’Associació Catalana de Diabetis i amb la col·laboració de diversos centres hospitalaris.

Colònies de Setmana Santa 2019

Colònies i Campaments d’estiu 2019

Logo El Pozo
Ajuntament d'Espot