COLÒNIES I CAMPAMENTS

A l’Associació de Diabetis de Catalunya organitzem colònies i campaments per a infants i joves amb diabetis amb l’objectiu de millorar el seu aprenentatge i acceptació de la malaltia. Amb aquestes activitats es pretén difondre entre els participants les possibilitats de coordinació entre activitats lúdiques i esportives en convivència amb la malaltia.

Les colònies i campaments per a infants amb diabetis estan plantejades com una estada convencional, amb les activitats de lleure habituals, però complementades amb diverses accions educatives relacionades amb el propi tractament de la diabetis.

L’ambient distés, en contacte amb la natura i lluny de les tensions hospitalàries o les angoixes familiars i la convivència amb d’altres infants i joves també amb diabetis, els permet aconseguir una millor adaptació del tractament a l’activitat de cada dia, afavorint el desenvolupament personal, millorant l’autonomia i l’autocontrol de la diabetis.

Les colònies de primavera estan pensades com un complement de les estades per a infants amb diabetis, organitzades tradicionalment durant l’estiu.

Objectius

1. Promoure l’autoestima i l’autonomia, així com potenciar la convivència i la solidaritat amb els companys i les companyes.

2. Reforçar la capacitat per resoldre situacions produïdes per la diabetis (hipoglucèmies, cetonúries, etc.).

3. Evidenciar la importància de l’augment de coneixements i habilitats per a la millora del control i per a una major participació en les activitats pròpies de l’edat.

4. Destacar els efectes positius de l’exercici físic regular sobre el control metabòlic, així com els riscos d’una activitat mal programada.

5. Retrobar-se amb altres infants que ja han participat en activitats de l’associació.

Ajuts econòmics

L’ADC ofereix ajuts per aquelles famílies que tenen dificultats econòmiques, per tal de garantir el lleure dels infants i joves.

Personal

Hi participen professionals de la medicina (diabetòlegs i pediatres), d’infermeria, de dietètica i nutrició, i monitors d’activitats de lleure. A més, dins de l’equip hi participen sempre persones també amb diabetis.

Activitats

La major part de les activitats són les pròpies de les colònies, però, supervisades per l’equip de professionals i complementades amb una línia educativa específica per a infants amb diabetis, que s’adapta a les edats dels nens/ nenes.

Tot l’equip professional participa en les activitats de caràcter docent, amb l’objectiu de donar una formació integral i adaptada a totes les circumstàncies.

Control metabòlic i incidències

El personal mèdic i d’infermeria és el responsable de la modificació de les pautes de tractament durant aquests dies, així com de resoldre qualsevol situació de desequilibri. Es realitzen un mínim de 3 controls glicèmics capil·lars diaris, així com de glucosúria i cetonúria si es considera convenient.

Per a resoldre les possibles incidències mèdiques que puguin haver-hi durant les colònies, s’estableix un contacte previ amb l’hospital més proper.

Alimentació

Es respectarà la dieta habitual de cada participant, tot i ajustar-la al tractament insulínic i a l’activitat física prevista. El menú està avalat per nutricionistes col·legiats al Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT).

Organitza

ADC – Associació de Diabetis de Catalunya, amb el suport del Consell Assessor sobre la Diabetis del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Associació Catalana de Diabetis, i amb la col·laboració de diversos centres hospitalaris.

Colònies de Primavera 2021

Colònies i Campaments d’Estiu 2021

Logotip d'Abbott
Bayer
BD
Torras
Gullón
Promocions en Gluco Up
Menarini
novalab-logo-web
Sanofi
Novo Nordisk