Compartir aquest contingut ↓

Us informem que per abordar la problemàtica existent que s’ha detectat a l’hora de sol·licitar la prestació CUME d’algunes famílies membres de l’ADC, s’ha arribat a l’acord de què es puguin traslladar tots aquells casos oberts denegats ,a través d’AMAT (la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo), qui analitzarà els casos de manera individualitzada per determinar si el cas tindria dret a ser concedit.

El procediment a seguir és el següent:

1. Que sigui un cas que estigui obert, denegat però pendent de nova resolució.

2. Remetre tot l’historial del procés, amb les dades de l’afectat i les dades de contacte.

3. Escriure un correu a adcbarcelona@adc.cat amb tota la documentació. Indicar a l’assumpte CUME: CAS OBERT DENEGAT.