Compartir aquest contingut ↓

En motiu de la diada de Sant Jordi, l’Associació de Diabetis de Catalunya obre un concurs per animar als infants a expressar relats sobre la diabetis.

Títol del Concurs: “Dracs, roses i cures: Sant Jordi amb sensibilització sobre la diabetis”

Us donem la benvinguda al concurs “Dracs, roses i cures: Sant Jordi amb sensibilització sobre la diabetis”, una oportunitat emocionant per celebrar la tradició de Sant Jordi mentre ens conscienciem sobre la importància de les cures i el tractament de la diabetis. Aquest concurs ofereix una plataforma per expressar la vostra creativitat artística mentre promovem la salut i la sensibilització sobre la diabetis.

Tema: El tema central d’aquest concurs és explorar la intersecció entre la llegenda de Sant Jordi i la diabetis a través de les categories de punt de llibre, poesia i contes. Animem als participants a reflexionar sobre com la mitologia de Sant Jordi pot relacionar-se amb la diabetis, expressant-ho a través de la seva obra.

 

 

Categories:

  • Il·lustració de dracs, roses i insulines: En aquesta categoria, els participants hauran de dissenyar un punt de llibre inspirat en la llegenda de Sant Jordi, incorporant elements que sensibilitzin sobre la diabetis. Els punts de llibre han de ser visuals i funcionals, proporcionant una peça artística que també serveixi com a marcador de llibres.
  • Dolça poesia de Sant Jordi: En aquesta categoria, els participants hauran de crear una obra poètica que explori la relació entre la llegenda de Sant Jordi i la diabetis. Es valora la creativitat en la interpretació del tema, així com l’ús d’estils poètics diversos per expressar emocions i reflexions sobre aquesta temàtica.
  • La teva història importa: Aquesta categoria és per als escriptors que desitgen narrar una història original que combini elements de la llegenda de Sant Jordi amb la temàtica de la diabetis. Els contes han de ser imaginatius i captivadors.

Premis: Els participants guanyadors de cada categoria seran reconeguts pel seu talent i creativitat, i rebran premis especials relacionats amb la temàtica del concurs.

Data límit de presentació: Les obres hauran de ser enviades abans del 15 d’abril, per tal de ser considerades per al concurs.

Requisits i procediment:

  • És una participació oberta a nens/es de 6 a 12 anys.

Els punts de llibre, les poesies i els contes s’han de presentar via correu a adc@adc.cat abans del 15 d’abril, posant a l’assumpte “Dracs, Roses i Cures: Sant Jordi amb Sensibilització sobre la Diabetis”  mitjançant un document PDF o una imatge (en el cas del punt de llibre) on aparegui l’autor/a de l’escrit, el correu electrònic, un telèfon de contacte i l’edat.

Els relats hauran de tenir un màxim de 500 paraules i el text ha de parlar sobre la diabetis.

L’ADC es reserva el dret de proclamar el concurs desert en funció de criteris editorials com puguin ser la qualitat dels textos o per ser inadequats per motiu de gènere, discriminació o d’altres que puguin ferir la sensibilitat del lector/ la lectora.

Ser guanyador/a en aquest concurs pressuposa l’autorització per part de l’autor/a guanyador/a i dels seus pares/tutors, de publicar l’obra a qualsevol canal de l’associació.

Cessió dels drets:

L’acceptació del concurs pressuposa la cessió gratuïta a favor de l’ADC del dret de reproducció per part de l’autor/a dels relats presentats; drets dels quals farà ús l’ADC d’acord amb la normativa vigent en matèria de drets d’autor i protecció de dades. L’enviament del conte pressuposa el consentiment de dades i el permís de publicació del conte (si fos el cas).

Jurat:

El jurat està compost per un màxim de 5 persones sòcies voluntàries (que no participen en el concurs).

Protecció de dades:

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals, l’informem que les seves dades formen part d’un fitxer responsabilitat de l’Associació de Diabetis de Catalunya sent tractades amb la finalitat de donar servei al concurs de Sant Jordi en el qual vostè participarà enviant els contes.