PROTOCOL D'ACTUACIÓ

A continuació s’adjunta un protocol d’actuació en cas d’hipoglucèmia i hiperglucèmia.

Es recomana plastificar aquest document i posteriorment escriure les dades a emplenar (les quals són diferents en cada persona, i els ha de pautar el seu endocrí/na o el seu educador/a en diabetis). Recomanem escriure’ls amb rotulador permanent, ja que així es poden actualitzar quan es facin modificacions.

Cal recordar que la diabetis és una malaltia en què els paràmetres o les necessitats insulíniques varien contínuament, encara que no significa que es tingui millor o pitjor control de la diabetis.