Compartir aquest contingut ↓

La diabetis és una malaltia que afecta milions de persones arreu del món, inclosos els nens i adults en edat escolar. La incidència de la diabetis en edat pediàtrica i adolescència es va disparar durant la pandèmia. El primer estudi fet a Espanya confirma una tendència també d’uns altres països: els diagnòstics en aquestes edats van ser en 2021 fins a un 60% més dels esperats.

 

Gestionar aquesta condició en l’entorn escolar pot presentar reptes importants, tant per al nen o nena amb diabetis com per a la família o el professorat. No obstant això, amb la informació i suport adequats, entre tots el podran acompanyar i l’infant podrà tenir una vida plena. Aquí us presentem deu consells per a professors que treballen amb estudiants amb diabetis:

 

📖🔍Conèixer la condició: Familiaritza’t amb la diabetis i els seus diferents tipus, incloent-hi la diabetis tipus 1 i tipus 2. Comprendre els símptomes, el tractament, les diferències en les tipologies i les mesures d’emergència és essencial per a brindar un suport adequat.

🗣️👨‍👩‍👧‍ Comunicació amb els pares, mares o tutors legals: Estableix una comunicació oberta i constant amb els pares o tutors de l’estudiant diabètic. Assegura’t de tenir tota la informació rellevant sobre la seva diabetis, com els medicaments que presa i els procediments d’emergència.

👁️🫂 Conèixer el pla d’atenció: Esbrina si l’estudiant té un pla d’atenció individualitzat (PAI) o un pla de maneig de la diabetis a l’escola. Coneix el seu contingut i assegura’t de seguir-lo en tot moment.

👀✅ Reconèixer els símptomes: Aprèn a reconèixer els signes d’hipoglucèmia (baixa concentració de glucosa en sang) i d’hiperglucèmia (alta concentració de glucosa en sang) per a poder actuar de manera ràpida i adequada si l’alumne presenta algun problema.

🧃💉 Permetre accés a subministraments: Assegura’t que l’estudiant tingui accés als seus subministraments per al maneig de la diabetis, com glucòmetre, tires reactives, insulina, i/o glucagó en cas d’emergència.

📆⛹🏻 Horaris regulars de menjars: Tracta de mantenir horaris regulars per als menjars i refrigeris, ja que això ajuda a estabilitzar els nivells de glucosa en sang.

👧🏽❤️‍ Fomentar l’autogestió: Ajuda a l’alumne a desenvolupar habilitats d’autogestió, com l’administració d’insulina i el monitoratge dels nivells de glucosa. Això li permetrà prendre més responsabilitat sobre la seva pròpia salut.

🗣️⛹🏻‍♀️. Atenció durant l’activitat física: Si l’estudiant participa en activitats físiques o esports, assegura’t que tingui accés als subministraments necessaris i que estigui preparat per a ajustar el seu tractament segons sigui necessari.

🫂💙 Sensibilització a l’aula: Fomenta un ambient inclusiu i de suport a l’aula, on els companys de classe entenguin la condició de l’estudiant diabètic i sàpiguen com actuar en cas d’emergència.

🏥💪🏼 Capacitació en primers auxilis: Assegura’t d’estar capacitat en primers auxilis i en el maneig d’emergències relacionades amb la diabetis. Saber com actuar davant una situació d’hipoglucèmia o hiperglucèmia pot ser vital.

 

Recorda que cada estudiant amb diabetis pot tenir necessitats individuals, per la qual cosa la comunicació amb la família i el personal mèdic és fonamental per a brindar un suport òptim en l’entorn escolar. Per a qualsevol dubte sobre diabetis, consulti sempre amb el seu professional sanitari.