Compartir aquest contingut ↓

Experiència personal què va portar al Dr. Antonio Jesús Blanco a dedicar-se a la recerca clínica i l’experiència dels pacients en un assaig clínic.

Entrevista al Dr. Antonio Jesús Blanco. Mèdic endocrinòleg de l’Hospital Clínic de Barcelona.

 

– Com a endocrinòleg, què et va portar a dedicar-te a la recerca clínica?

La recerca clínica és un pilar més del treball assistencial en un hospital de referència com el nostre. Hem de pensar sempre a acostar a les persones tots els recursos disponibles en el moment per a millorar la seva qualitat de vida però també, en paral·lel, treballar per a investigar en noves línies que puguin donar fruits en el futur. Pensem sempre que el que apliquem avui dia va haver de ser investigat fa més o menys temps per a demostrar la seva eficàcia.

– En una paraula, què ofereixen els assajos clínics als pacients? Quins són els beneficis de participar en un assaig clínic?

El benefici dels assajos clínics és fonamentalment social. És a dir, hem de pensar en un benefici col·lectiu en el sentit d’una millora contínua del nostre coneixement. Òbviament, la pròpia persona pot beneficiar-se a títol individual tenint accés a un tractament que encara no està aprovat ni comercialitzat. Aquest benefici devem sempre balancejar-lo amb el risc de sofrir efectes adversos. Aquí és capital la relació establerta entre la persona i l’equip que l’atén i la confiança mútua.

– Com és l’experiència d’un pacient que participa en un assaig clínic?

Aquesta pregunta seria ideal que pogués contestar-la alguna persona que hagi participat en assajos, però la faré jo de manera indirecta. El primer a comentar és que en el nostre entorn sempre plantegem la participació en assajos com un procés absolutament transparent. Tot comença anys abans, quan es dissenya l’estudi i aquest és avaluat i ha de ser aprovat pels organismes públics competents i els comitès d’ètica.

Una vegada que ja podem posar en marxa l’estudi perquè ha rebut totes les aprovacions, i abans ni tan sols de preguntar a algú si desitja participar, informem de tots els detalls a les persones candidates. Han de disposar de temps suficient per a assimilar aquesta informació i fer les preguntes que desitgin. Aquesta informació no és només verbal, sinó que la lliurem per escrit en el que es coneix com a “fulla d’informació al pacient”. Si després de tot això està d’acord a participar ha de deixar-ho signat un document al qual anomenem “consentiment informat”. Després d’això podem començar l’estudi. Generalment implica l’administració de nous tractaments i la realització d’exploracions, preguntes, qüestionaris… durant el temps estipulat en aquest. A manera de resum, generalment les persones transmeten la idea d’haver-se sentit molt acompanyades, ateses i “vigilades” durant tot l’estudi.

– Podeu admetre a pacients d’altres hospitals? Es reemborsa als pacients pels viatges?

En el nostre cas, atenem de manera habitual a persones de tota Catalunya si presenten un diagnòstic recent de diabetis tipus 1. Per a participar en un estudi en aquest context, no hi hauria per tant cap problema. En cas d’altres comunitats autònomes hauríem de comptar amb l’aprovació del servei de salut d’origen.

– Creu que els assajos clínics són una opció de tractament per als seus pacients? Es diu que la raó principal per la qual un pacient no participa en un assaig clínic és per desconeixement, perquè no sap que podria participar. Està d’acord? Què es pot fer per a solucionar aquest problema?

A mi m’agrada sempre aclarir a les persones que atenem que farem tot el possible per a facilitar-los tots els tractaments existents per al problema que presenten. Això inclou tots els recursos ja aprovats i comercialitzats. Tanmateix, encara tenim llacunes. Si parlem de diabetis tipus 1, expliquem que de moment hem de conformar-nos amb aplicar el millor tractament substitutiu possible, és a dir, a administrar de la millor manera la insulina.

Per contra, no tenim cap tractament en el nostre entorn aprovat per a revertir el procés d’autoimmunitat causant de la malaltia. És clar que en aquest context l’única manera de beneficiar-se d’un tractament virtualment eficaç és participant en un assaig clínic.

– Hi ha més assajos que mai en DM1, especialment en pacients amb la malaltia recentment diagnosticada. Hi ha algun assaig interessant en el qual estiguis participant?

Després de molt de temps sense avanços en aquesta línia, sembla que tot s’ha animat després de conèixer els resultats, i més encara la recent aprovació per part de la FDA (l’agència nord-americana que regula l’aprovació de nous fàrmacs), de teplizumab per a retardar l’aparició de diabetis en persones amb alt risc de presentar-la a curt termini. La majoria d’aquests estudis estan alineats amb el que coneixem com a “medicina de precisió”. És a dir, intentem conèixer molts detalls de la persona per a aplicar el tractament que millor se li pot arribar a ajustar.

En el nostre centre, hem posat en marxa recentment un assaig clínic (Diagnode-3) per a avaluar l’eficàcia d’una immunoteràpia en persones amb diabetis tipus 1 diagnosticada fa menys de 6 mesos. Consisteix en la repetició (en 3 ocasions) de l’administració d’un fàrmac en els ganglis limfàtics per a modular la resposta del sistema immune contra les cèl·lules productores d’insulina. En etapes prèvies d’aquesta recerca, hem obtinguts indicis suficients per a pensar que pot ser realment eficaç en un subgrup de persones amb diabetis tipus 1, en concret, en aquelles que presenten una genètica (HLA DRB10301 o DR3 li cridem tècnicament) i una immunologia (anti-GAD) concretes.

Si algú desitja participar pot contactar-nos directament en el 932279846 o en el mail endotrials@clinic.cat.