Des de l’Associació de Diabetis de Catalunya i l’Associació de Celíacs de Catalunya tenim un acord de col·laboració per millorar la qualitat de vida de les persones celíaques amb diabetis.

Les mesures establertes a través d’aquest conveni són:

  • Treballar conjuntament amb l’objectiu de millorar la salut, qualitat de vida i benestar de persones celíaques amb diabetis.
  • Aplicar descompte del 25% sobre la quota general de socis que siguin membres d’ambdues entitats.
  • Formar a l’equip tècnic de l’altra entitat en vers les necessitats específiques dels afectats per cada patologia.
  • Col·laborar en campanyes i activitats per millorar l’atenció a les persones que pateixen celiaquia i diabetis.

La prevalença de la celiaquia entre pacients amb diabetis és un 10% superior a la de la resta de la població. Això es deu a que ambdues malalties comparteixen gens de susceptibilitat, en concret els antígens HLA-DQ2 i HLA-DQ8, i a altres tipus de factors hormonals i alimentaris.

En aquest marc, l’Associació de Diabetis de Catalunya i l’Associació de Celíacs de Catalunya, atenent les necessitats de les persones amb aquestes patologies associades, apostem per la col·laboració mútua com a eina per la consecució d’objectius propis de cada una d’elles. A més, per afavorir l’apoderament d’aquests pacients apostem per un quota reduïda pels socis d’ambdues, que faciliti als pacients el seu assessorament, formació i representació continu.

Aquest acord contribuirà, tanmateix, a l’optimització dels recurs materials i humans en accions desenvolupades de manera conjunta que persegueixin la millora substancial de la qualitat de vida de les persones celíaques amb diabetis.