FORMACIÓ AL PROFESSORAT: LA DIABETIS A L’AULA

Des de l’ADC (Associació de Diabetis de Catalunya), oferim formacions sobre diabetis a centres educatius, equips docents i altres professionals en contacte amb infants i joves. Aquesta formació inclou protocols, eines i recursos didàctics per assegurar una atenció adequada als infants i adolescents amb diabetis.

EL NOSTRE OBJECTIU

Uneix-te a l’escola inclusiva. Els infants i joves amb diabetis poden participar en activitats escolars amb la supervisió adequada, sense limitar la seva autonomia. Les necessitats i pautes de tractament es detallen en un pla consensuat d’atenció a la salut en l’entorn educatiu, seguint un model estandarditzat.

NORMALITZAR EL DIA A DIA DELS INFANTS I JOVES AMB DIABETIS A L’ESCOLA

CAPACITAR ALS AGENTS EDUCATIUS PER ACTUAR ADEQUADAMENT SI S’ESCAU

ASSEGURAR UNA ATENCIÓ ADEQUADA DURANT LES HORES ESCOLARS

Segons el Model d’atenció dels infants amb diabetis en l’àmbit escolar

GENCAT disposa la unitat d’atenció a les famílies i suport a la inclusió educativa. Pots contactar vía WhatsApp (677 28 17 58) o vía mail (inclusivaatencio.educacio@gencat.cat).

Sol·licita la formació per garantir un acompanyament òptim

Formació la diabetis a l’aula

Per accedir al servei de formació, cal omplir el següent formulari i enviar-lo a adc@adc.cat.

La primera formació sol·licitada per les persones associades a l’ADC és gratuïta. Les formacions posteriors, o sol·licitades per persones no associades, tenen un cost de 80€.

El Model d’atenció dels infants amb diabetis en l’àmbit escolar:

Responsabilitats del director/a del centre educatiu

El director/a del centre educatiu ha de garantir que tot el personal, incloent-hi el del menjador escolar i altres activitats no lectives, estigui informat sobre la diabetis, com reconèixer situacions de descompensació (hipoglucèmia i hiperglucèmia) i com actuar. A més, ha de garantir que hi hagi una persona responsable del control de la glucosa i l’administració d’insulina per als infants que es queden a dinar, segons el pla personalitzat d’atenció de l’alumne.

Aquesta formació es pot fer en col·laboració amb l’ADC.

El Model d’atenció dels infants amb diabetis en l’àmbit escolar:

Responsabilitats del director/a del centre educatiu

El director/a del centre educatiu ha de garantir que tot el personal, incloent-hi el del menjador escolar i altres activitats no lectives, estigui informat sobre la diabetis, com reconèixer situacions de descompensació (hipoglucèmia i hiperglucèmia) i com actuar. A més, ha de garantir que hi hagi una persona responsable del control de la glucosa i l’administració d’insulina per als infants que es queden a dinar, segons el pla personalitzat d’atenció de l’alumne.

Aquesta formació es pot fer en col·laboració amb l’ADC.

Llegeix més sobre diabetis i escola

Consells sobre com acompanyar a infants amb diabetis a l’aula i models estandarditzats.

Els infants amb diabetis poden participar en activitats escolars amb la supervisió adequada, sense limitar la seva autonomia. Les necessitats i pautes de tractament es detallen en un pla consensuat d’atenció a la salut en l’entorn educatiu, seguint un model estandarditzat.