Compartir aquest contingut ↓

15 de desembre, Assistents ADC: Sr. Francesc Fernández- president ADC i Sra. Sandra Canudas- Gerent ADC.

Ens vàrem reunir per unir sinergies amb l’entitat que representa als professionals sanitaris: endocrinòlegs, educadores en diabetis i infermeres.

Vàrem parlar d’intentar que els endocrinòlegs residents d’hospitals poguessin aconseguir crèdits de formació amb l’objectiu d’afavorir l’accés als campaments i colònies per a infants i adolescents amb diabetis de l’ADC.

Millorar la formació als Centres d’Atenció Primària: s’ha plantejat la millora de la formació en diabetis en l’àmbit d’infermeria de centres d’atenció primària, per assegurar una gestió òptima de la diabetis tant als tipus 2 com també quelcom dels tipus 1, ja que teòricament han de donar bona formació a les escoles.

Renovació de Protocols de bombes d’infusió d’insulina: s’ha expressat la necessitat de renovar els protocols d’accés relacionats amb la indicació de bombes d’insulina, indicant un interès continu en l’actualització de les pràctiques i protocols relacionats amb el tractament de la diabetis i de les noves tecnologies. Es comenta que és un tema que la Societat Espanyola de Diabetis (SED) també està tractant, però que està pausat per temes en l’àmbit de govern.

Aquesta reunió ha abordat qüestions per optimitzar els recursos formatius i assistencials. Les entitats estan compromeses en col·laborar per avançar en aquests objectius i molts d’altres.