Compartir aquest contingut ↓

Els criteris d’accessibilitat són els següents:
– Que realitzin teràpia intensiva amb insulina (en règim de bol basal amb tres o més dosis diàries o bomba d’insulina).
– Determinació dels nivells de glucosa en sang de sis o més puncions al dia.

L’accés als sistemes de MCG per als pacients amb DM de tipus 2 s’ha de dur a terme en l’àmbit assistencial on es dugui a terme el seguiment habitual i continuat del pacient per aquesta patologia que és fonamentalment a l’Atenció Primària.

En relació amb la dispensació del dispositiu i els sensors: La dispensació del dispositiu i els primers sensors s’ha de fer, preferentment, a la consulta del professional mèdic o d’infermeria familiar i comunitària del centre d’atenció primària (CAP), o al servei d’endocrinologia corresponent en cas que el seguiment del pacient es dugui a terme de forma usual i continuada en l’entorn hospitalari.
El CAP o hospital indicador ha de comunicar, en el temps i la forma òptims, tant al pacient com a l’empresa subministradora, la data de visita del pacient per a la dispensació del MCG.
Per tal d’evitar desplaçaments innecessaris, les dispensacions posteriors dels sensors han de seguir, de forma preferent, un model d’enviament a domicili dels pacients amb una freqüentació variable segons el tipus de dispositiu, sempre que s’hagi dut a terme prèviament la formació tècnica necessària i existeixin garanties suficients per preservar la seguretat dels pacients i l’efectivitat del monitoratge.

En relació amb la formació als pacients: Per tal de garantir un ús correcte del dispositiu per part dels pacients, els professionals del CAP o hospital han de dur a terme una formació tècnica, amb possibilitat de disposar del suport de l’empresa subministradora del dispositiu per a la formació.

El seguiment del pacient es continua realitzant d’acord amb el circuit assistencial previ a la dispensació del dispositiu, tot ajustant la freqüència quan sigui necessari, i també a la complexitat o les característiques clíniques del pacient i la seva malaltia, i s’han d’establir els instruments de coordinació assistencials necessaris per a garantir aquest seguiment en el cas que el pacient transiti entre diferents línies assistencials.

Quant a dates de la implementació es farà durant el 2024 en la majoria dels casos.

SI VOLS ESTAR AL DIA DE LA DIABETIS …

Fes-te soci/a de l’ADC!

El 8% de la població té diabetis a Catalunya, uneix-te a la comunitat diabetològica que lluita pels seus drets. Et mantenim al dia de totes les novetats i recursos gratuïts als quals pots accedir, per a informar-te i continuar aprenent!