Compartir aquest contingut ↓

El passat 6 de maig vam tenir una reunió amb l’equip d’escola inclusiva del Departament d’Educació, on es van tractar totes les inquietuds i problemàtiques que tenen les famílies dins i fora de l’escola. Es va parlar sobre les infermeres dels CAPs, que teòricament poden dur a terme activitats de formació i capacitació als centres educatius, però que en la pràctica, moltes d’elles no estan capacitades respecte a la DM1. També es va comentar com el personal dels centres educatius sovint actua només per la seva pròpia bona voluntat, ja que el protocol té moltes mancances i només es parla d’elaborar un “pla consensuat” entre els diferents agents.

Altres temes tractats inclouen la necessitat d’assignar vetlladores que dominin la diabetis i ampliar el seu pressupost i hores, disposar de glucagó inhalat a les escoles en cas d’emergència i assegurar acompanyaments en les sortides escolars, entre molts altres temes.

Un dels èxits principals de la reunió ha estat aconseguir un telèfon de contacte directe amb el Departament d’Educació per tal d’ajudar les famílies a solucionar totes les dificultats que es trobin (Telèfon WhatsApp Educació inclusiva per dubtes 677 28 17 58).