Compartir aquest contingut ↓

ESCRIT DE L’ASSOCIACIÓ DE DIABETIS DE CATALUNYA RESPECTE A LA RESPOSTA DONADA PEL DEPT. EDUCACIÓ EN DATA 24/01/2024 sobre la incorporació a escoles i instituts de personal acompanyant a infants amb diabetis mellitus de tipus 1 (tram. 290- 00682/13) a la mesa del Parlament.

En referència al comunicat del Departament d’Educació on es dona resposta als casos d’alumnat amb diabetis mellitus de tipus 1 tenint en compte les pautes establertes en l’Acord Marc subscrit entre els departaments d’Educació i el de Salut, comentar que:

– Els professionals sanitaris de cada CAP de referència teòricament poden fer en els centres educatius corresponents activitats de formació i capacitació, adreçades als monitors i monitores de suport i a altres professionals del centre educatiu, perquè puguin atendre l’alumnat amb necessitats especials de l’àmbit de la salut, però, malgrat la bona intenció, en la majoria dels casos el seu coneixement en diabetis tipus 1 és escàs o nul impossibilitant la bona praxi a les escoles. Per això mateix, des de la nostra entitat rebem tantes trucades d’escoles i inclús de les mateixes infermeres dels CAPs perquè els hi impartim aquesta educació diabetològica tan necessària. Sovint tampoc els i les directors/es d’escola tenen coneixement sobre com han d’actuar quan tenen un infant amb diabetis. En conclusió: no es disposa encara dels recursos humans, econòmics i tècnics necessaris, per a donar una resposta a les necessitats d’aquests infants.

– Que el personal de monitoratge i altres professionals dels centres educatius sovint actuen només per la seva pròpia bona voluntat sense intervenir gaire en el seguiment de la malaltia a l’alumne i, per tant, es fa necessari l’acompanyament permanent d’aquest alumnat, necessitant encara especificar clarament en els protocols escolars qué es pot fer i que no, tant a l’aula com a les sortides escolars per part dels professionals que estan en contacte amb aquest alumnat .

Una escola inclusiva és un entorn educatiu que s’esforça per satisfer les necessitats de tots els/les alumnes, independentment de la seva procedència, capacitats, discapacitats o diferències. Tots els i les alumnes tenen un dret fonamental a l’educació i han de tenir l’oportunitat d’aprendre junts en un entorn que valora la diversitat, promou l’equitat i sobretot també la tranquil·litat.

Una escola inclusiva adopta un enfocament centrat en l’alumne on hauria de prevaldre l’oferta d’acompanyament individualitzat per garantir que tots els i les alumnes tinguin accés a una educació de qualitat.

Per tot el dit, la nostra comunitat continuarà lluitant pels drets d’una escola que efectivament ho sigui, de totes i de tots.

 

RESPOSTA DONADA PEL DEPT. EDUCACIÓ EN DATA 24/01/2024 sobre la incorporació a escoles i instituts de personal acompanyant a infants amb diabetis mellitus de tipus 1 (tram. 290- 00682/13) a la mesa del Parlament